Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Pluimveeverwerkende industrie - Nieuws

Cao-akkoord Pluimvee

We hebben nog net voor de kerst een cao-akkoord Pluimvee bereikt.

Op 18 december hebben betrokken vakbonden (FNV en CNV) een akkoord bereikt voor een nieuwe cao met afspraken over verbetering van het loon, looptijd, invoering afspraken duurzaam inzetbaarheid, studie naar afspraken pensioen en zware beroepen, invoering calamiteitenregeling en afspraak over pensioenpremie en VPL aanspraken in 2020. Hieronder een overzicht van de gemaakte afspraken.

Loon

De lonen stijgen in 2020 met 3% per 1 april of periode 4 en de eindejaarsuitkering over het jaarinkomen stijgt met 0.5% (stijgt dan van 0.65% naar 1.15%), dus structureel stijgt het loon met 3.5% in het jaar 2020.

Looptijd

De looptijd is 15 maanden, van 1 januari 2020 tot 1 april 2021 of periode 4 in 2021.

Duurzame inzetbaarheid beleid Pluimvee

Per januari 2020 wordt een 4 daagse werkweek ingevoerd voor 58 en/of 59 jarigen met aanspraak op respectievelijk 97% en 98% aan loon (80-97-100 of 80-98-100 = uren werken-loon-pensioenopbouw). Er is een overgangsregeling afgesproken voor werknemers geboren voor januari 1970, een keuze model voor werknemers geboren voor januari 1970. Hiernaast krijgen alle werknemers, behalve de werknemers geboren voor 1970 die de oude aanspraken op verlof willen behouden, recht op een individueel ontwikkelbudget van 160 euro per jaar. De werknemer kan dit budget inzetten voor ontwikkeling voor zijn werk binnen het bedrijf of ter verbetering van positie op de arbeidsmarkt. De invoering van de hiervoor genoemde regelingen worden gefinancierd door het inzetten van verlofaanspraken (extra verlof art. 17, extra ADV ouderen art. 7). Er komt nog een informatiebrochure voor nadere toelichting op deze regelingen.

Invoering calamiteiten regeling binnen de sector

Indien door een Overheidsbesluit (dierziektes of zeer warm weer) er niet gewerkt kan worden binnen de bedrijven, krijgt de werkgever het recht heeft om 1 verlofdag hiervoor verplicht aan te wijzen op jaarbasis in overleg met de OR binnen het bedrijf.

Studie “zwaar werk”

Er komt een studie inzake de invoering op sector niveau van afspraken betreffende “zwaar werk” volgend op landelijk pensioenakkoord tussen Overheid, werk- en werknemersorganisaties.

Pensioen en VPL (Vut, Prepensioen en Levensloopregeling) premie 2020

Cao-partijen hebben ook een akkoord bereikt inzake het premiebeleid voor 2020 inzake de opbouw van pensioen en het voorkomen van korten op de VPL-aanspraken in het laatste jaar van de VPL-opbouw. Het is een lastig besluit geweest, maar vakbonden wilden absoluut een korting voorkomen op de VPL-aanspraken van deelnemers binnen de sector en dat is gelukt. Deels gaat dit ten koste van de opbouw van je basispensioen maar is naar opvatting van CNV in evenwicht. Pensioenuitvoerder VLEP zal de deelnemers hier nader over informeren.

Alles overziend zijn we tevreden. Ook al hebben we niet alle ingezette voorstellen gerealiseerd, maar topprioriteit was het structureel verbeteren van het inkomen in 2020 en met 3.5% inkomensverbetering gaat dit plaatsvinden.

Hoe nu verder? Dit resultaat leggen we jullie met een positief advies voor. Wij verzoeken je om voor 8 januari 2020 te laten weten als je het NIET eens bent met dit bereikte akkoord, via e-mail aan P. de Ridder, p.deridder@cnvvakmensen.nl of 06 51 60 19 97

Een cao-resultaat komt echt niet vanzelf tot stand en met meer leden staan we gewoon sterker en iedereen plukt de vruchten van ons werk, dat jullie mogelijk maken als lid van CNV Vakmensen. Dus maak je collega lid via www.cnv-ledenwerven.nl 

Nu is het tijd voor Kerst en Oud & Nieuw samen met jullie naasten. Veel plezier en geniet ervan!

Peter de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 97
E: p.deridder@cnvvakmensen.nl
 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid