Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Pluimveeverwerkende industrie - Nieuws

Afspraken overgangscao 2019

In de nieuwe overgangscao is afgesproken dat er structurele eindejaarsuitkering eind 2019 volgt van 0,65%. Deze afspraak is nadrukkelijk op verzoek van CNV Vakmensen in de cao gekomen.

De medewerker die in het kalenderjaar meer dan 2 maanden onafgebroken in dienst is, ontvangt gelijktijdig met de salarisbetaling in de maand december 2019 een eindejaaruitkering van 0,65% over het jaarinkomen vermeerderd met de overwerktoeslag dat in dat kalenderjaar is verdiend. Onder jaarinkomen wordt verstaan: 12 maal het salaris per maand of 13 maal het salaris per periode vermeerderd met de prestatiepremie, ploegentoeslag indien van toepassing en de eventuele persoonlijke toeslag.
Als een werkgever al een vergelijkbare regeling voor de eindejaaruitkering heeft, dan mag de werkgever de hierboven genoemde eindejaaruitkering NIET verrekenen.

 

Cao 2020
We zijn al weer bezig met de cao voor 2020 en verder met een inzet:

 • Verbeterde ouderenregeling (4-daagse werkweek vanaf 58/59jaar) met geringe salarisbijdrage door de werknemer

 • Introduceren van een individueel opleidingsbudget per werknemer en faciliteiten om opleidingen te kunnen volgen

 • Kick-off bijeenkomsten om opleidingen binnen de sector te stimuleren

 • Uiteraard een “goede” loonsverhoging

 • Financiële voorlichting aan senioren werknemers inzake eerder stoppen (of minder gaan werken) met werken en wat de gevolgen zijn voor je inkomen “kortom financieel adviesrecht”

  Kortom voldoende zaken om je “hard” voor te maken als werknemer, werkzaam binnen de pluimvee-industrie. Wil je meedenken en meepraten met de cao-commissie, dan kun je nadere informatie inwinnen bij je bestuurder Peter de Ridder, 06 51 60 19 97 of via p.deridder@cnvvakmensen.nl


Sluit je aan bij CNV Vakmensen, de vakbond voor de Pluimvee-industrie

Een goede reden om je aan te melden:

 • Informatie- en invloed op de cao-onderhandelingen

 • CNV Info voor vragen of advies over je werk en inkomen (030 75 11 007 van 08.00 tot 18.00 uur)

 • Juridisch advies en hulp bij vragen rondom werk en inkomen

 • Hulp bij invullen belastingpapieren

 • Gezinsrechtsbijstandverzekering is onderdeel lidmaatschap (bij ARAG rechtsbijstand)

 • Advies bij langdurige ziekte en begeleiding bij UVW-keuringen

 • Direct contact met je bestuurder Peter de Ridder via 06 51 60 19 97 en p.deridder@cnvvakmensen.nl

 • Check van je loonstrook, arbeidscontract of vaststellingsovereenkomst

 • Rechtshulp bij letselschade door deskundig bureau

Mag ik jou als lid van CNV Vakmensen iets vragen? Stuur de link van deze pagina door naar een collega die nog geen lid is en laat hem of haar ook de voordelen zien van het lidmaatschap van CNV Vakmensen (onder andere het ontvangen van een cao-boekje).


Kortom teveel om op te noemen. Ga daarom naar www.cnv-ledenwerven.nl/125jaar en meld je collega aan. Je ontvangt dan 2 cadeaubonnen naar keuze t.w.v.
25,- Je collega’s zijn van harte welkom.


Mede namens de cao-commissie Pluimvee,


Peter de Ridder

Bestuurder CNV Vakmensen

M: 06 51 60 19 97

E: p.deridder@cnvvakmensen.nl

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid