Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Principeakkoord Cao Poeliers

Begin mei 217 is er onderhandeld over de Cao Ambachtelijke Pluimveebedrijven en Wildhandelaars (poeliers). Het eindresultaat is een principeakkoord met een loonsverhoging van minimaal 2% per 1 juli 2017.

Verder hebben we afspraken gemaakt over een toekomstige pensioenregeling, functiewaardering en de vakopleiding. Het principeakkoord bestaat uit de volgende onderdelen.

Loonsverhoging
Wanneer je loon ontvangt dat in het cao-boekje staat (zie ook onze website www.cnvvakmensen.nl) wordt het loon met ingang van 1 juli 2017 met 4% verhoogd.
Heb je loon dat ligt tussen het oude cao-loon en 102% van dat loon, dan wordt jouw loon met 2% verhoogd per 1 juli 2017.
Het is nog steeds het streven om uit eindelijk de cao ambachtelijke pluimveebedrijven en wildhandelaars (poeliers) op te laten gaan in de Cao Slagers op termijn.

Pensioenen
Wanneer een bedrijf een nieuw contract wil afsluiten voor de pensioenen voor haar medewerkers zal dat gebeuren bij het Pensioenfonds voor de Slagers. Sociale partners hebben afgesproken om vóór 1 januari 2019 afspraken hierover te maken met het Pensioenfonds voor de Slagers. Voor die tijd kunnen bedrijven zich vrijwillig aansluiten bij dat fonds.

Vakgerichte opleiding
CNV Vakmensen vindt opleiding en ontwikkeling van werknemers erg belangrijk. Een goed opgeleide werknemer kan zijn/haar taak goed verrichten en blijft van waarde voor de werkgever. In het najaar zal er een opleiding worden ontwikkeld voor werknemers die nieuw instromen in de sector. Dit wordt ontwikkeld door het sociaal fonds.

Functiewaardering
Er is een onderzoek verricht voor het beschrijven en wegen van de meest voorkomende functies in de sector. Dit onderzoek zal tijdens deze cao worden afgerond.

Looptijd van de cao
De cao is geldig vanaf 1 maart 2017 tot en met februari 2018.

Wij zijn nieuwsgierig naar jouw mening. Laat met het bijgevoegde stemformulier uiterlijk 1 juni 2017 weten wat je ervan vindt. Het ingevulde stemformulier mag ook per email teruggestuurd worden.

Jacqueline Kraan
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 20 48 E
j.kraan@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid