Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao HPK (haringpakkers-, schuur-, erf- en technisch personeel) - Nieuws

Modernisering in de Vissector

Communiceren via een community en nieuw pensioen in zeevisserij vanaf 1 januari 2016 van kracht.

In 2016 willen wij de communicatie met u verbeteren. Directer en meer Interactief. Wij willen samen met u gaan uitzoeken hoe dat voor de visserijsector het beste werkt. We richten ons hierbij zowel op de zeevarenden als het personeel aan wal.  Deze nieuwsbrief gaat ook over uw pensioen. Dat is vanaf 1 januari ondergebracht bij PGB. Het pensioenfonds voor de zeevisserij waar u tot voor kort uw pensioenpremies betaalde, draagt de verplichtingen aan PGB over.

CNV Vakmensen wil overgaan op een andere manier van communiceren
U wilt iets weten over uw cao of over uw pensioen. Ook wilt u direct weten wat er in de sector gebeurt. Nu krijgt u uw informatie vooral nog via een nieuwsbrief. Dit is niet interactief. Roept een nieuwsbrief vragen bij u op, dan zult u de telefoon moeten pakken of een e-mail moeten schrijven. Dat is niet altijd laagdrempelig, zeker niet als u op zee zit.

Community als voorbeeld
Een vraag die wij ons gesteld hebben is of het communiceren beter kan. In bepaalde sectoren, zoals de bouw en horeca hebben we daarom communities uitgerold. In deze sectoren is daardoor een directer contact tussen CNV Vakmensen en zijn leden ontstaan. Maar ook de communicatie tussen leden onderling en met niet-leden is verbeterd. Je zou eens op www.jeachterban.nl kunnen kijken hoe een community nu precies werkt.

Community als plek voor informatie, discussie en cao-voorstellen
Je ziet dan dat de community een plek is waar mensen alle informatie over werk kunnen vinden, delen en brengen. Je kunt er met elkaar in gesprek of in discussie kunnen gaan. Door de gestelde vragen, gegeven antwoorden en gevoerde discussies ontstaat er een online platform gevuld met waardevolle informatie. Je kan de community ook gebruiken om je te abonneren op bepaalde onderwerpen of discussies, waarover je dan updates krijgt. En je kan er stemmen, bijvoorbeeld op cao-voorstellen. Bredere betrokkenheid en een groter draagvlak voor de cao zouden het gevolg moeten zijn.

Is een community iets voor de visserij? Reageer om de communicatie beter te krijgen
Laat mij weten of je je een dergelijke opzet ook graag voor de visserij wilt hebben. Het hoeft natuurlijk niet precies zo te zijn zoals het in de bouw is geregeld. Misschien vind je een Facebook-pagina wel voldoende of heb je nog een beter idee. Laat het mij weten via e-mail: w.kampen@cnvvakmensen.nl. Reageer ook als je communities helemaal niet ziet zitten.

Grote veranderingen in uw pensioen per 1 januari 2016
Met ingang van deze datum is uw pensioenregeling bij PGB ondergebracht. Door het pensioen niet meer in eigen beheer te houden en aan te sluiten bij een grote professionele partij als het PGB gaan de administratiekosten van uw pensioen aanzienlijk naar beneden, waardoor er meer geld voor uw pensioenen overblijft. Op de website http://www.haak-aan.nl/werknemer kunt u lezen wat er inhoudelijk allemaal aan uw pensioen is veranderd. Het wordt u ten zeerste aangeraden om deze website te bezoeken, omdat de veranderingen te groot en te ingrijpend zijn om in één A4-tje samen te vatten. Een andere website waar nog informatie is te vinden is http://www.pensioenfondspgb.nl/Paginas/Zeevisserij.aspx.

Belangrijkste verandering
De belangrijkste verandering in de nieuwe pensioenregeling is dat u niet langer een percentage pensioen opbouwt. In plaats daarvan spaart u een bedrag. Dat bedrag komt op uw eigen pensioenrekening. Hiermee kunt u later een pensioen kopen. Dat noemen we een beschikbare premieregeling. Werkgevers hebben sterk op een dergelijke regeling aangestuurd. Veel werknemers hebben liever de klassieke pensioenregeling. Daarom heeft CNV Vakmensen er voor gevochten om een klassieke pensioenregeling te behouden. Wanneer u dat wilt kunt u met ingang van 2018 het bedrag van uw individuele pensioenrekening omzetten in een recht op een percentage pensioen bij pensioenfonds PGB. CNV Vakmensen zal er zorg voor dragen dat u op de hoogte wordt gehouden op het moment dat er belangrijke acties vereist zijn voor uw pensioen.

Belangrijke Startbrief
Belangrijk te weten is dat u uiterlijk 31 maart 2016 een bevestiging van PGB krijgt dat u bij hen bekend bent als deelnemer in de pensioenregeling. U ontvangt dan een zogenaamde “startbrief”. Het is belangrijk dat u deze brief goed leest en bewaart! Van uw oude pensioenfonds krijgt u nog een Universeel Pensioen Overzicht (UPO). Hierop kunt u nagaan wat de tot 31 december 2015 bij het pensioenfonds voor de Zeevisserij opgebouwde rechten waren en zoals die zijn overgedragen aan PGB.

Verhoog de organisatiegraad
Een goede organisatiegraad is belangrijk om tot goede arbeidsvoorwaarden te komen. Wist u dat CNV Vakmensen zich enorm inzet voor veiligheid aan boord van schepen en goed onderwijs voor vissers? Ook voor uw pensioen ziet u dat CNV Vakmensen een belangrijke partij is. En wat dacht u van hulp in individuele zaken bij een collectief of individueel ontslag? Wist u trouwens dat het lidmaatschapsgeld met de belasting is te verrekenen? U bent dan voor ongeveer € 100,-- een jaar lang lid. (Een gezinsrechts­bijstandsverzekering van Achmea is hierin in begrepen). Op CNVvakmensen.nl kunt u zich inschrijven.

Nieuwe Kaderleden nodig/Floor Kuyt stopt
Ons cao-delegatielid Floor Kuyt heeft met ingang van direct al zijn werkzaamheden neergelegd. Wij respecteren het besluit van Floor maar hierdoor ontstaat er wel een groot gat in onze onderhandelingsdelegatie en op andere terreinen, zoals de Scholingscommissie, Deelnemersraad pensioen et cetera. Wij zijn erg blij met alles dat Floor voor ons gedaan heeft en willen hem bij deze nogmaals daarvoor hartelijk danken.

Het betekent wel dat wij voor de achtergelaten plekken nieuwe kaderleden nodig hebben. Bij interesse nodigen wij u van harte uit met ons contact op te nemen.

Wietze Kampen                                              Gert Koster
Bestuurder CNV Visserij                                  Bestuurder CNV Visserij
w.kampen@cnvvakmensen.nl                          g.koster@cnvvakmensen.nl

16-119/WK/rd