Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao HPK (haringpakkers-, schuur-, erf- en technisch personeel) - Nieuws

Bericht voor de zeevisserij

Bericht aan de trawlvissers, walpersoneel en werknemers in de haringbedrijven.

Het Pensioenfonds voor de Zeevisserij staat voor grote veranderingen. De kosten voor het pensioen lopen snel op en er is nog steeds economische tegenwind.

Nog maar enkele jaren geleden moesten wij besluiten om het Bedrijfstak/Pensioenfonds voor de Zeevisserij onder te brengen bij een verzekeraar. Daarmee behielden we een zelfstandig pensioenfonds maar werden de uitkomsten van onze regelingen verzekerd tegen slechte tijden.

Einde contract

Inmiddels zijn er heel veel maatregelen genomen om er voor te zorgen dat pensioenregelingen meer zekerheid bieden, beter toezicht kennen en aan steeds strengere regels moeten voldoen. Allemaal om de pensioenaanspraken van jong en oud zeker te stellen. Daardoor zijn echter wel de uitvoeringskosten gestegen. De looptijd van het contract dat wij hebben met de verzekeraar is ook bijna om. Ons wordt steeds meer duidelijk dat ook de verzekeraar een hoger loon voor zijn werk en risico wenst te ontvangen. Mogelijk is ons pensioenfonds te klein om al deze klappen op te vangen en voort te gaan op de ingeslagen weg.

Hogere premie

Verder zal bij de huidige lage rentestand de pensioenpremie flink omhoog moeten voor dezelfde pensioenverzekering. De overheid eist namelijk dat er altijd een kostendekkende premie betaald moet worden. De berekening van de kostendekkendheid hangt sterk af van de hoogte van de rente. Hoe lager de rente is, hoe hoger de kostendekkende premie wordt. Voor 2013 heeft het fonds deze extra premie uit de eigen reserves betaald. Maar voor volgende jaar is die koek op. Het ziet er voorlopig naar uit dat de rente laag blijft. Dat betekent dat er een flinke premiestijging voor 2014 uit de loonruimte betaald moet gaan worden. De premie wordt voornamelijk door u als werknemer betaald. Bij een premiestijging houdt u in 2014 minder loon over.

Uitvoeringskosten

Wij hebben overleg gepleegd met de cao-tafel, als uw vertegenwoordiger heb ik de werkgevers gevraagd hoe zij tegen deze problemen aankijken. Ook daar schrikken ze van steeds hogere uitvoeringkosten en de stijgende premie. Ook daar ligt onvoldoende geld voor het oprapen om de problemen met een groots gebaar de wereld uit te helpen.

De oplossingen voor dit probleem zijn uiterst onprettig. Meer premie, langere looptijd, lagere opbouw of het uiterste ‘afstempelen’, minder pensioenopbouw en minder pensioenuitkering. Vooral dat laatste is een weg die we niet op willen. Ons pensioen is een middelloonregeling. Dat wil zeggen dat over het gemiddeld loon van een hele loopbaan een opbrengst wordt berekend. Dat is geld waar u na uw pensioen op kunt rekenen. Van te voren staat de uitkomst vast. Dat zorgt er voor dat ons pensioenfonds buffers moet aanhouden omdat er verplichtingen zijn op lange termijn. Zo steekt het vandaag in elkaar en daarmee zijn we ook in de problemen gekomen.

Alternatieven

Wij willen een erkend bureau laten onderzoeken wat de alternatieven zijn. Daarover hebben we inmiddels met de werkgevers gesproken omdat zo’n onderzoek flink geld kost dat niet meer bij ons eigen pensioenfonds te vinden is. Werkgevers zijn bereid om dit onderzoek te betalen.

In het onderzoek gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn voor een fonds als het onze. De uitkomsten van dit belangrijke onderzoek zullen we bespreken met de deelnemers die nog bouwen aan hun pensioen. Voor degenen die nu een pensioen genieten, voor zover we het nu kunnen overzien, verandert er niets!

Medio september verwachten wij in een aantal bijeenkomsten uit te kunnen leggen welke kant het op gaat en welke besluiten genomen moeten worden.

Voor nu laten we het even aan de onderzoekers.

Nico Bogaard
bestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid