Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
De juiste ingrediënten voor jouw loopbaan
Vlees en Vis

Cao Gemaksvoeding

Looptijd: 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020

Als werknemer in de gemaksvoedingindustrie houd je je bezig met het vervaardigen van snacks en kant-en-klaarmaaltijden die verkocht worden in onder meer snackbars, cafés, cafetaria’s en supermarkten. Je verwerkt, produceert, verpakt of verkoopt de gemaksvoeding. Hieronder valt onder andere: belegde broodjes, pizza’s, snacks en salades.

De cao heeft een looptijd van 18 maanden. Onder 'Begrippen' vind je meer uitleg over de specifieke wijzigingen in deze cao.

Downloaden

 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
  1. Arbeidstijdverkorting

   Op voorstel van de werkgever kan een werknemer, per jaar geheel op vrijwillige basis, zijn ATV-rechten omwisselen voor geld.
  1. Geen resultaten gevonden

  1. Geen resultaten gevonden

  1. Duurzame inzetbaarheid

   Er komt een werkgroep die de uitgangspunten moet vaststellen voor duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de bedrijven.
  1. Geen resultaten gevonden

  1. Geen resultaten gevonden

  1. Geen resultaten gevonden

  1. Geen resultaten gevonden

  1. Geen resultaten gevonden

  1. Geen resultaten gevonden

  1. Geen resultaten gevonden

  1. Loon

   Gedurende de looptijd van de cao Gemaksvoedingsindustrie krijg je twee keer een loonsverhoging:

   • Per 1 maart 2017 is de structurele loonsverhoging 1,75%.
   • Per 1 januari 2018 is er een structurele loonsverhoging van 1%.

   Een totale loonsverhoging van 2,75% voor anderhalf jaar dus.

  1. Geen resultaten gevonden

  1. Geen resultaten gevonden

  1. Ontwikkeling

   De mogelijkheid om gedurende de looptijd van de cao max. € 750 te besteden aan niet-functiegerichte scholing of loopbaanadvies blijft gehandhaafd. Wil je hiervan gebruikmaken dan kun je contact opnemen met CNV Vakmensen of het Sociaal Fonds Gemaksvoedingsindustrie.
  2. Ontziebepalingen

   De ontziebepalingen gekoppeld aan leeftijd, schuiven met ingang van de cao omhoog met 2 jaar. Dit omdat de AOW-leeftijd met 2 jaar omhoog gaat naar 67 jaar. De huidige termijn genoemd in de cao tussen het gebruik van de ontziemaatregel en de AOW-leeftijd blijft daarmee onveranderd.

   Als overgangsregeling geldt, dat de ontziebepalingsrechten die je eventueel in 2017 zou krijgen op grond van de afgelopen cao, je er nog gebruik van kunt maken. Overigens behoud je de rechten die je reeds hebt opgebouwd.

   Voor medewerkers van 57 jaar of ouder die in het vervolg geen nachtdienst meer gaan werken, geldt een afbouw van de toeslag van 10% per jaar.

  1. Participatiewet

   Conform het Sociaal Akkoord zullen werkgevers zich inspannen om de werkgelegenheid voor arbeidsgehandicapten te bevorderen. Daartoe zal ook een aparte loonschaal worden opgenomen met als maximum 120% van het minimumloon.
  1. Geen resultaten gevonden

  1. Geen resultaten gevonden

  1. Geen resultaten gevonden

  1. Geen resultaten gevonden

  1. Geen resultaten gevonden

  1. Geen resultaten gevonden

  1. Geen resultaten gevonden

  1. Geen resultaten gevonden

  1. Geen resultaten gevonden

  1. Geen resultaten gevonden

Niet gevonden wat je zocht? Stel je vraag!