Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Gemaksvoeding - Nieuws

Royaan

Op dinsdag 12 december kwamen de sociale partners bij elkaar om te praten over een sociaal plan voor de voorgenomen reorganisatie. De conclusie die wij trekken uit de gesprekken is dat de standpunten van de partijen momenteel te ver uit elkaar liggen.

CNV Vakmensen en het FNV formuleerden, na het doornemen van het concept sociaal plan van de werkgever, gezamenlijk standpunten.

Standpunten CNV Vakmensen en FNV

Alle medewerkers dienen boventallig te worden verklaard

 • Er zijn weliswaar een aantal arbeidsplekken beschikbaar in Tilburg, maar gezien de grote afstand vinden wij dat geen redelijk alternatief. Ons standpunt is daarom dat iedereen boventallig moet worden verklaard tenzij men op vrijwillige basis bereid is om te verhuizen.
 • Wanneer men boventallig wordt verklaard dient hij vanaf dat moment de vrijheid te hebben om ergens anders aan het werk te gaan met behoud van de volledige schadeloosstelling. Wij vinden dat je niet gestraft mag worden voor het eerder dan de sluitingsdatum aannemen van een baan elders.
 • Medewerkers die ervoor kiezen om aan te blijven tot november hebben recht op een blijvers premie. Wij willen een staffel ontwikkelen met een oplopende premie voor de mensen die langer blijven.

Schadeloosstelling

 • Vakbonden stellen dat bij het berekenen van de schadeloosstelling van de werknemers de kantonrechtersformule gehanteerd moet worden. Dit standpunt is gebaseerd op het gegeven dat de reorganisatie plaatsvindt op basis van winstmaximalisatie en strategische overwegingen. Wij stellen daarom dat daar een redelijke schadeloosstelling tegenover moet staan voor alle getroffenen.

Overige standpunten

 • Concurrentiebeding: Wij willen af van het gestelde concurrentiebeding. Voor de mensen die beschikken over specifieke en bedrijfsgevoelige waardigheden en kennis dienen er individuele afspraken gemaakt te worden.
 • Outplacement: Wij vinden het belangrijk dat men goede begeleiding krijgt van werk naar werk. Wanneer men echter geen gebruik wil maken van het standaard traject stellen wij een vergoeding voor van € 500,--, omdat men al een nieuwe baan in het vooruitzicht heeft of zelfstandig naar een nieuwe baan wil zoeken.
 • Juridische hulp: Wij stellen voor dat iedereen een bedrag van € 500,-- tot zijn beschikking krijgt voor juridische ondersteuning. Dit moet ook gelden voor leden van vakbonden.
 • ATV-dagen worden ook als verlofdagen beschouwd zodat openstaande ATV-rechten ook worden uitbetaald bij uitdiensttreding.
 • De vakbondscontributie van onze leden komt de komende twee jaar na sluiting van het bedrijf voor rekening van de werkgever.
 • Begeleidingscommissie: Wij stellen voor dat Erwin Stam namens de vakbonden deel gaat nemen in de begeleidingscommissie, de commissie die toeziet op de juiste uitvoering van het sociaalplan.

Reactie werkgeversdelegatie

 • Bij vroegtijdig vertrek heeft men géén recht op een volledige vergoeding. Het bedrijf moet draaiende blijven en het is nodig dat men aan het werk blijft tot 1 november.
 • De kantonrechtsformule is absoluut niet mogelijk. Werkgever stelt dat de wettelijke transitievergoeding met een factor 1,4 een redelijke vergoeding schadeloosstelling is. Vertaald in euro’s betekent de transitievergoeding met factor 1,4 ruim 50% minder is dan de door de vakbonden gevraagde schadevergoeding.

CNV Vakmensen en het FNV concludeerden dat er geen grond was om op dat moment verder te praten. De standpunten van de bonden en de werkgever liggen nu te ver uit elkaar. Wij hopen dat er bij een volgende bijeenkomst meer beweging richting onze standpunten zal zijn. Onze standpunten zijn namelijk redelijk gezien de gronden voor de reorganisatie. 

Lidmaatschap bonden

Wil je op de hoogte blijven van de onderhandelingen en mee kunnen stemmen? Word dan lid van een van de vakbonden. Als lid heb je medezeggenschap over de lopende onderhandelingen. Daarnaast informeren we je over de verschillende stadia van de gesprekken. Bovendien staan wij met een grotere achterban sterker in ons inzet voor een goed sociaal plan!

Om je aan te melden als lid van CNV Vakmensen of het FNV kun je formulieren vragen bij Erwin Stam. Je kunt je digitaal aanmelden.

Leo Bons en Soraya Faez
Bestuurders CNV Vakmensen
E: l.bons@cnvvakmensen.nl
E: s.faez@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid