Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Gemaksvoeding - Nieuws

Nog geen resultaat cao Gemaksvoedingsindustrie

Na inmiddels 3 onderhandelingsrondes voor een nieuwe cao Gemaksvoedingsindustrie is nog geen overeenstemming bereikt. Hieronder in het kort de stand van zaken.

Duurzame Inzetbaarheid
Veel aandacht is besteed aan het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid. Kon men in het nabije verleden op bijvoorbeeld 62- jarige leeftijd met de VUT of pre-pensioen; tegenwoordig moet men werken tot 67-jarige leeftijd.
Deze verandering betekent dat het van groot belang is dat werknemers ook daadwerkelijk in staat zijn om gezond en fit tot deze leeftijd te blijven werken. Werkgevers willen daarvoor ruimte scheppen in de cao voor bedrijven die met dit onderwerp aan de slag willen gaan. Daarbij denkt men bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om de extra vrije dagen die een werknemer krijgt op grond van zijn/haar leeftijd om te ruilen voor een z.g. vitaliteitsbudget voor alle werknemers.
CNV Vakmensen is voorstander om maatregelen overeen te komen zodat mensen gezond, fit en met plezier kunnen blijven werken tot hun pensioendatum. Deze maatregelen mogen echter nooit een bezuinigingsmaatregel zijn.

Ontziemaatregelen
Werkgevers willen de huidige ontziemaatregelen gekoppeld aan een leeftijd verhogen met de verhoging van de AOW leeftijd. In alle artikelen in de cao waar nu dus 55 jaar staat, wordt dat 57 jaar.
Daarbij wil men ook voor werknemers die op 55/57 jarige leeftijd uit de ploegendienst gaan een afbouwregeling van de ploegentoeslag invoeren. Nu is er namelijk geen afbouwregeling van toepassing.

Nog geen loonbod
CNV Vakmensen wil een loonsverhoging van 3%, waarvan 0.5% in te zetten voor een persoonlijk opleidingsbudget.
Helaas hebben werkgevers nog geen loonbod gedaan. Zij willen het loonbod af laten hangen van de afspraken die ze met de vakbonden kunnen maken over met name Duurzame Inzetbaarheid en de ontziemaatregelen.

Overige zaken
Over voorstellen van CNV Vakmensen omtrent de WW/WGA reparatie en de participatiewet is nagenoeg overeenstemming bereikt.
Ook zijn we het in principe eens dat het mogelijk wordt, op vrijwillige basis, ATV dagen te verkopen.
Daarbij wordt gedacht aan een cao met een looptijd van 1,5 jaar, waar we conform de voorstellen van CNV Vakmensen mee akkoord kunnen gaan, afhankelijk van de overige afspraken.

Samenvatting
Een akkoord over een nieuwe cao is nog niet in zicht. Er is immers nog geen loonbod van de werkgevers.
Daarnaast liggen de werkgeversvoorstellen rond Duurzame Inzetbaarheid en ontziebepalingen op tafel die nog veel discussie nodig zullen hebben.

In de 2e helft van januari is er weer een nieuwe onderhandelingsronde gepland.
We houden u natuurlijk op de hoogte van het verloop.

Leo Bons
bestuurder CNV Vakmensen
bereikbaar via l.bons@cnvvakmensen.nl of 06 51 60 19 92

Kees Verhoek
cao delegatielid, werkzaam in de gemaksvoedingsindustrie

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid