Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Gemaksvoeding - Nieuws

Een sociaal plan voor Royaan in Oostzaan

Vakbonden hebben op maandag 17 maart onderhandeld over het Sociaal Plan voor de vestiging in Oostzaan. Dat was geen vrolijk gesprek. Er is weinig geld voor een Sociaal Plan. De ontslagvergoeding die wordt geboden is mager. Er worden wel minder dan 15 mensen ontslagen.

Het Sociaal Plan begint vorm te krijgen. Royaan is er nog niet helemaal uit op welke wijze het ontslag wordt afgewikkeld. Gaat dat via een vaststellingsovereenkomst? Dat is een soort contract waarbij u als werknemer zegt dat u het ontslag wel begrijpt. U komt ook met zo'n contract in aanmerking voor WW.

Royaan kan ook kiezen voor een ontslagaanvraag via het UWV. Dat kan wat langer duren. In beide gevallen wordt uw opzegtermijn gerespecteerd. Bij de route via het UWV mag de opzegtermijn met een maand korter worden. Dat komt door de procedure die via het UWV wat langer duurt. U heeft daar dan ook geen schade van.

Royaan heeft die keuze nog niet gemaakt.

Hoe gaat het verder? Royaan moet de mensen die worden ontslagen selecteren op grond van het ontslagbesluit. De uitkomst daarvan moet Royaan voorleggen aan de OR. In het ontslagbesluit staat het afspiegelingsbeginsel, werknemers worden ingedeeld in leeftijdsgroepen. De ontslagen moeten volgens een moeilijke rekensom verdeeld worden over de aanwezige leeftijdsgroepen. Daar komt ook uitwisselbaarheid bij kijken. Ook mag Royaan 'sleutelfuncties' benoemen. Dit is een lastige taak maar er is alle vertrouwen dat de Ondernemingsraad dit goed oppakt en goed controleert.

Als dit allemaal in orde is dan kan Royaan werknemers gaan aanzeggen. Gewoon in een persoonlijk gesprek vertellen dat de werknemer wordt ontslagen. Dit is een heel vervelend gesprek, ook voor de leidinggevende maar zeker voor de werknemer die te horen krijgt dat het werk stopt. De werknemer krijgt dan te horen dat er ontslag wordt aangevraagd bij het UWV. Mensen die lid zijn van de Bond bellen dan onmiddellijk met de afdeling rechtshulp. Zij krijgen dan ondersteuning en advies.

Als er nu al gesproken wordt met werknemers over blijven of weggaan dan is dat te vroeg. De controle op het afspiegelingsbeginsel moet nog gebeuren. Royaan doet er goed aan om hier heel zorgvuldig mee om te gaan.

Hoe verder? Op 25 maart om 12.00 uur zijn we weer in de kantine. Met een Sociaal Plan dat we zullen uitleggen aan alle medewerkers. Daarna wordt aan de leden van de vakbonden gevraagd hoe ze over dat Sociaal Plan denken. Vakbondsleden stemmen dan over het Sociaal Plan.
Ik wens u sterkte want het zijn moeilijke tijden bij Royaan. 

Nico Bogaard, bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid