Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Gemaksvoeding - Nieuws

Cao-resultaat Gemaksvoedingsindustrie

Eindelijk is er na 5 onderhandelingsrondes een resultaat bereikt over een nieuwe cao voor de gemaksvoedingsindustrie. Hieronder in hoofdlijnen de inhoud van het resultaat.

Looptijd
De cao geldt vanaf 1 januari 2017 tot 1 juli 2018, totaal 18 maanden.

Loon
Per 1 maart 2017 is de structurele loonsverhoging 1,75 % en
Per 1 januari 2018 is er een structurele loonsverhoging van 1%.
Een totale loonsverhoging van 2,75% voor anderhalf jaar dus.

Ontwikkeling
De mogelijkheid om gedurende de looptijd van de cao max. € 750.= te besteden aan niet-functie gerichte scholing of loopbaanadvies blijft gehandhaafd. Wil je hiervan gebruikmaken dan kun je contact opnemen met CNV Vakmensen of het Sociaal Fonds Gemaksvoedingsindustrie.

Arbeidstijdverkorting
Op voorstel van de werkgever kan een werknemer, per jaar geheel op vrijwillige basis, zijn ATV-rechten omwisselen voor geld.

Ontziebepalingen
De ontziebepalingen gekoppeld aan leeftijd, schuiven met ingang van de cao omhoog met
2 jaar. Dit omdat de AOW-leeftijd met 2 jaar omhoog gaat naar 67 jaar. De huidige termijn genoemd in de cao tussen het gebruik van de ontziemaatregel en de AOW-leeftijd blijft daarmee onveranderd.

Als overgangsregeling geldt, dat de ontziebepalingsrechten die je eventueel dit jaar (2017) zou krijgen op grond van de afgelopen cao, je er nog gebruik van kunt maken. Overigens behoud je de rechten die je reeds hebt opgebouwd.

Voor medewerkers van 57 jaar of ouder die in het vervolg geen nachtdienst meer gaan werken, geldt een afbouw van de toeslag van 10% per jaar.

Duurzame inzetbaarheid
Er komt een werkgroep die de uitganspunten moet vaststellen voor duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de bedrijven.

Garantiebanen/participatiewet
Conform het Sociaal Akkoord zullen werkgevers zich inspannen om de werkgelegenheid voor arbeidsgehandicapten te bevorderen. Daartoe zal ook een aparte loonschaal worden opgenomen met als maximum 120% van het minimumloon.

WWW-/WGA-reparatie
Zodra er duidelijkheid is vanuit de landelijke sociale partners rondom de reparatie van de WW/WGA zal er nader overleg gevoerd worden.

Samenvatting
Als onderhandelingsdelegatie zijn wij van mening dat wij, uiteindelijk na 5 onderhandelingen, een goed resultaat hebben bereikt. Zo is de loonsverhoging meer dan marktconform, er is de mogelijkheid om jezelf bij te scholen op koste van de werkgevers en is er een werkgroep duurzame inzetbaarheid afgesproken.

Vragen 
Heb je nog vragen of onduidelijkheden mail naar l.bons@cnvvakmensen.nl of
bel met 06 51 60 19 92. 

Stemming
Je kunt ons tot en met 14 maart via deze link laten weten of je wel of niet akkoord gaat met het resultaat. Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kun je ook digitaal via onze website stemmen. Ga hiervoor naar www.cnvvakmensen.nl/caos/ De nieuwsbrief vind je op de pagina Cao Gemaksvoedingsindustrie. Hierin staat de link naar de stemming. Mocht het niet mogelijk zijn via de link te stemmen, stuur dan het bijgaand stemformulier ingevuld naar het secretariaat, via het op het formulier genoemde post- of mailadres.

Leo Bons
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 92
E: l.bons@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid