Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Gemaksvoeding - Nieuws

Cao-overleg Gemaksvoedingsindustrie opgeschort

Aan het einde van de 4e onderhandelingsronde op 19 januari 2017 voor een nieuwe cao voor de Gemaksvoedingsindustrie is het overleg opgeschort tot half februari as.

Onderstaand in grote lijnen wat de stand van zaken is.

Loon
Werkgevers stellen een structurele loonsverhoging voor van 1% per 1 maart 2017 en 0,5% per 1 januari 2018. Dit voor een cao met een looptijd van 18 maanden.

Duurzame inzetbaarheid
Het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid vraagt nog veel discussie. Wij zijn voorstander dat er ruimte gecreëerd wordt in de cao voor bedrijven die maatregelen willen treffen om werknemers gezond en met plezier te kunnen laten werken tot hun pensioendatum. Over de exacte randvoorwaarden moet nog overeenstemming worden bereikt.
Wat CNV Vakmensen betreft mag het nooit een bezuinigingsmaatregel zijn.

Ontziemaatregelen
Tot voor kort gingen de meeste ontziemaatregelen op 55-jarige leeftijd in. Dat was dus 10 jaar vóór de AOW-leeftijd van 65 jaar.
Werkgevers willen de termijn van 10 jaar handhaven, dat betekent dat de ingangsdatum verhoogd wordt met de verhoging van de AOW-leeftijd. Ook wil men voor medewerkers die op of na hun 55-/57-jarige leeftijd uit de ploegendienst gaan een afbouwregeling van de toeslag invoeren van 10% per jaar.

Overige punten
Er komt een aparte loonschaal voor de zogenaamde garantiebanen voor medewerkers in het kader van de participatiewet.
Ook wil men meewerken aan de reparatie van de WW/WGA zodra er duidelijkheid is over de invulling daarvan.

Vervolg
Omdat wij het nog niet eens zijn over alle punten, zoals bijvoorbeeld het loonaanbod en duurzame inzetbaarheid, is besloten het overleg half februari voort te zetten.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen kun je ons bereiken via onderstaand mailadres.

 

Leo Bons
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 92
E: l.bons@cnvvakmensen.nl

Kees Verhoek
cao-delegatielid

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid