Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Gemaksvoeding - Nieuws

Cao-overleg Gemaksvoeding opgeschort

Na drie onderhandelingsronden hebben de vakbonden CNV Vakmensen en FNV Voedingsindustrie moeten vaststellen dat de verschillen tussen de wensen van vakbonden en wat de werkgevers bieden nog steeds groot blijven.

Om na te gaan hoe we nu verder moeten met het overleg is besloten dat we daarvoor de leden gaan raadplegen. Het overleg is opgeschort tot half oktober.
Wat willen de vakbonden?

 • Een loonsverhoging van 3%, waaronder een persoonlijk opleidingsbudget van 0,5%.
 • Een afspraak dat uitzendkrachten bij gelijk werk hetzelfde betaald krijgen als de medewerkers in vaste dienst.
 • Invulling geven aan de landelijk gemaakte afspraken over de reparatie van de WW-ingreep en over de aanname van Wajongeren.

Wat willen de werkgevers?

 • Een extra aanloopschaal voor de duur van maximaal 6 maanden, welke vooral voor uitzendkrachten van toepassing zal zijn, ter grootte van 105% van het minimumloon. Hieraan gekoppeld een loonsverhoging per juli van 1,5%. Als de keuze wordt gemaakt voor een aanloopschaal ter grootte van 110% bieden de werkgevers een loonsverhoging van maar 1%. (Op dit moment is de laagste loonschaal bij vakvolwassenen ongeveer 129% van het minimumloon)
 • Werkgevers zijn bereid invulling te geven aan de landelijk gemaakte afspraken over de reparatie van de WW en een aantal Wajongeren aan te nemen.

Conclusie
Het grote struikelblok is het niveau van de nieuw in te voeren aanloopschaal en de koppeling die de werkgevers daarmee maken met de algemene loonsverhoging, die ze bieden.
De vakbonden willen daarom na de zomervakantie bijeenkomsten organiseren met u als leden van CNV Vakmensen, niet-leden zijn daarbij ook welkom.
Als u mogelijkheden ziet voor een vakbondsbijeenkomst op/of in de buurt- van uw bedrijf dan horen wij dat graag van u, zodat we een afspraak kunnen maken.

Uw reactie
Graag willen we uw persoonlijke mening horen over bovenstaande stand van zaken via mail: l.bons@cnvvakmensen.nl of telefoonnummmer 076- 5724670.

CNV Vakmensen
Cees Verhoek, delegatielid
Leo Bons, bestuurder (l.bons@cnvvakmensen.nl)
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid