Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Gemaksvoeding - Nieuws

Cao Gemaksvoeding, nog geen loonbod werkgevers

Op 18 maart en 22 april 2015 hebben de vakbonden CNV en FNV met de werkgeversvereniging AKSV onderhandeld over een nieuwe cao na 1 juli 2015. De onderhandelingen voor de gemaksvoedingsindustrie hebben na twee overlegronden nog niet geleid tot een resultaat.

Sociaal akkoord
Over de invulling van de belangrijkste punten vanuit het landelijk overeengekomen sociaal akkoord is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt:
• Werkgevers stellen acht garantiebanen beschikbaar voor acht mensen met een arbeidsbeperking.
• Werkgevers zeggen toe afspraken te maken om de afschaffing van het derde WW-jaar te zullen repareren onder de verdeling van kosten helft werkgevers, helft werknemers, zodra er meer duidelijkheid is omtrent de uitvoerbaarheid.
• De cao wordt aangepast aan de wetswijzigingen vanuit de Wet Werk en Zekerheid.

Flexkrachten
Sinds kort moeten, vanwege de wet, uitzendkrachten vanaf de eerste dag betaald worden conform het loon van de cao Gemaksvoedingsindustrie. Tot nu toe werden uitzendkrachten meestal het eerste half jaar betaald op minimumloon niveau. Voor werkgevers met veel uitzendkrachten betekent dit een grote kostenverhoging, omdat de laagste loonschaal (schaal A) bijna 30% boven het minimumloon is. Daarbij komt nog dat aanpalende cao’s een veel lager aanvangsloon hanteren in hun cao, hetgeen tot concurrentie achterstand zal leiden. Werkgevers stellen daarom voor een aparte inloopschaal voor nieuwe medewerkers en flexkrachten af te spreken op het minimumloon voor een maximum periode van negen maanden. Vakbonden vinden dit te ver gaan en stellen een aanloopschaal voor functiegroep A voor die ruim boven het minimumloon ligt, met een maximum periode van zes maanden. Daarbij dienen volgens vakbonden ook flexkrachten in aanmerking te komen voor scholingsmogelijkheden.

Gelukkig hebben vakbonden de werkgevers kunnen overtuigen, dat werkgevers hun voorstel om de vakvolwassen leeftijd met een jaar te verhogen naar 23 jaar, in te trekken.

Scholing
De werkgevers zijn bereid om afspraken te maken, dat medewerkers gedurende de looptijd van de cao een budget krijgen voor niet functiegerichte scholing en loopbaanadvies.

Loon
Tot op heden hebben de werkgevers nog geen loonbod op tafel gelegd. De werkgevers koppelen een loonbod met de te maken afspraken van een aanloopschaal. De vakbonden hebben het signaal afgegeven indien geen fatsoenlijk loonbod, dan ook geen aanloopschaal.

Op 12 juni 2015 praten partijen weer verder en hopen dan tot een resultaat te komen. We zullen u daarna natuurlijk weer van de afloop op de hoogte brengen.Leo Bons
bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid