Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Rendac Son, Sonac Burgum, Econon - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Vion Ingredients 2014

Afgelopen week is een moeizaam onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao VION Ingrediënts (Rendac, Sonac Burgum, Ecoson en VION Ingrediënts) voor de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014.

Gezien de verwachte inflatie vindt CNV Vakmensen de loonsverhogingen van 1,8% en 0,5% aan de lage kant, maar gezien de aanstaande verkoop en de eenmalige uitkering van € 500,- is besloten om het resultaat van de onderhandelingen neutraal aan de leden voor te leggen.

Voortzetting van 2013
Gezien de komende verkoop van VION Ingrediënts en gezien de onzekerheid in de uitvoering van de pensioenregeling, is besloten om een nieuwe cao voor VION Ingrediënts af te spreken zonder toevoeging van nieuwe onderwerpen.
De belangrijkste afspraken zijn:

Looptijd
15 maanden, van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014.

Loonsverhoging
• 1,8% loonsverhoging per 1 oktober 2013.
• 0,5% loonsverhoging per 1 oktober 2014.
• Eenmalige uitkering van € 500,- voor werknemers in dienst per 1 december 2013 (deeltijders pro rato).
• De nominale vergoedingen en grondslagen worden ook zoals gebruikelijk verhoogd.

Duurzame inzetbaarheid en 85%-dagen
De afgesproken cao-studie duurzame inzetbaarheid gaat deze maand alsnog starten. Daarom is besloten om de afspraak over 85%-dagen voor 62 jaar en ouder in 2013 te verlengen in 2014 (twaalf 85%-dagen, indien jaarsaldo aan vrije dagen opgenomen is).

Goede doelen vakbondsprojecten
Het budget voor vakbondsprojecten wordt verhoogd naar € 5000,-. Voor CNV Vakmensen wordt dit uitgevoerd door CNV Internationaal.

Pensioen
2014 is voor pensioen bij VION Ingrediënts een overgangsjaar. De pensioenregeling zal moeten voldoen aan de fiscale eisen (67 jaar en opbouw van maximaal 2,15%). Dit zal ondergebracht worden bij Interpolis. Voor 2015 en verder zal onderhandeld moeten worden tussen cao-partijen over de toekomst van de pensioenregeling.

Ledenvergadering
In de week 51 zullen ledenvergaderingen gehouden worden over het cao-onderhandelingsresultaat. Tijdens de ledenvergadering zal het onderhandelingsresultaat worden toegelicht en zal hierover gestemd worden.

De ledenvergadering in Son is op
Maandag 16 december 2013 om 19.30 uur in de bedrijfskantine van Son.
De ledenvergadering in Burgum wordt nog gepland. Hiervoor krijgen de leden in Burgum een aparte uitnodiging.

Frans van de Veen, bestuurder
Evert van der Ploeg en Hans van Rulo, kaderleden
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid