Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Rendac Son, Sonac Burgum, Econon - Nieuws

Onderhandelingen Darling Ingredients van start

Op 7 april 2017 zijn de onderhandelingen gestart voor de nieuwe cao Darling Ingredients per 1 januari 2017. CNV Vakmensen zet in op 2,5% loonsverhoging per jaar en op een goede afspraak over de 85%-dagen.

Darling Ingredients wil een aantrekkelijker werkgever zijn voor (nieuwe) werknemers en daarom investeren in duurzame inzetbaarheid. Het eerste loonbod van Darling Ingredients is 1,5% per jaar.

Loonsverhoging

CNV Vakmensen heeft een loonsverhoging van 2,5% per jaar voorgesteld. In de eerste reactie biedt Darling Ingredients een loonsverhoging van 1,5% per jaar. Zowel CNV als Darling Ingredients heeft de voorkeur voor een tweejarige cao. CNV Vakmensen wil naast de loonsverhoging ook de ROCE voor Vuren gelijk gaan schakelen aan de ROCE van Son en Burgum. Voor werkgever is dit niet bespreekbaar.

85%-dagen

Vanwege de opschuivende AOW-leeftijd willen wij een structurele afspraak over de 10 dagen van 85% per jaar in de periode 62 jaar tot aan AOW-leeftijd. Werkgever wil een overgangsregeling voor de 85%-dagen afspreken voor alle huidige werknemers. Darling Ingredients heeft hiervoor een voorstel in de maak. Nieuwe werknemers krijgen in het voorstel van werkgever een ander arbeidsvoorwaardenpakket als het gaat om Duurzame inzetbaarheid, waarbij zij een persoonlijke keuze kunnen maken. Ook dit voorstel wordt nog uitgewerkt.

Duurzame inzetbaarheid

CNV wil werknemers de financiële mogelijkheid geven om zich te scholen en te ontwikkelen inclusief loopbaanoriëntatie. CNV wil structureel overwerk terugdringen en wil iedere werknemer voorafgaand aan pensionering een budget beschikbaar stellen voor financieel, pensioen en organisatorisch advies. Darling Ingredients wil investeren in scholing en ontwikkeling en meer mogelijkheden om werk en privé op elkaar af te stemmen. Beleid van werkgever is erop gericht om werknemers ook daadwerkelijk in staat te stellen langer door te werken en om aantrekkelijk te zijn voor nieuwe werknemers.

CNV Vakmensen heeft erop aangedrongen, dat de volgende keer de cao-onderhandelingen eerder in het jaar starten. Onze voorstellenbrief is in de kerstvakantie ingediend. In deze nieuwsbrief zijn een aantal onderwerpen uitgelicht. Werkgever heeft gereageerd op alle cao-voorstellen. De volgende onderhandelingsrondes zijn op 26 april en 19 mei a.s. Dan zal verder onderhandeld worden over de nieuwe cao per 1 januari 2017. Wij houden je op de hoogte.

CNV-onderhandelingsdelegatie

Frans van de Veen
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51601965 
E f.veen@cnvvakmensen.nl

Hans van Rulo, Christiaan Walraven en Willem Visser, kaderleden

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid