Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Rendac Son, Sonac Burgum, Econon - Nieuws

Ledenvergadering cao-insteek Darling Ingredients

De vakbonden organiseren een gezamenlijke ledenvergadering over de cao-voorstellen voor de nieuwe cao Darling Ingredients per 1 januari 2017. De conceptvoorstellen van CNV Vakmensen staan in deze nieuwsbrief.

Ledenvergaderingen
De gezamenlijke ledenvergadering van CNV Vakmensen en FNV bij Darling Ingredients zijn:

  • VUREN: donderdag 15 december 2016 om 19.30 uur, in de kantine Vuren
  • SON: maandag 19 december 2016 om 19.30 uur, in de kantine van Son
  • BURGUM: woensdag 21 december 2016 om 16.00 uur, in de Ontvangstruimte van locatie Burgum, Damsingel 27.

Gezocht
Wie van de CNV-leden in Burgum wil Evert van Ploeg opvolgen als CNV-delegatielid bij de cao-onderhandelingen? Heb je belangstelling, laat het dan Evert van de Ploeg en Frans van de Veen weten. Het is belangrijk dat ook het Noorden in de onderhandelingsdelegatie vertegenwoordigd is.

Concept cao-voorstellen CNV Vakmensen voor de CAO 2017-2018

1. Looptijd
2 jaar, van 1 januari 2017 t/m 31 december 2018.
Mits goede afspraken over onze cao-voorstellen, anders 1 jaar.

2. Loonsverhoging
2,5% per 1 januari 2017 en 2,5% per 1 januari 2018.
Deze verhoging is ook van toepassing op de in de cao genoemde nominale vergoeding en grondslagen van consignatie en bereikbaarheid, premie chauffeurs schadevrij rijden, koffiegeld chauffeurs, reiskosten woon-werkverkeer m.u.v. vergoeding € 0,28 per km, staffel winstafhankelijke uitkering. Dit geldt ook voor vergelijkbare vergoedingen in de cao Vuren.

3. Persoonlijk scholings- en ontwikkelingsbudget
Een basisbudget van € 750 per jaar per werknemer voor functiegerichte scholing en ontwikkeling. Niet gebruikt budget kan meegenomen worden na volgend jaar en vervalt na 2 jaar. Daarnaast budget van € 250 jaar dat je kunt sparen voor niet-functiegerichte scholing, maximaal spaartermijn 5 jaar. Daarna vervalt budget in de algemene scholingspot binnen Darling Ingredients.

4. Duurzame inzetbaarheid
Iedere medewerker krijgt per 5 jaar diensttijd een maand (21,25 dagen) extra vrij om te gebruiken voor sabbatical, zorgtaken en niet functiegericht scholing en ontwikkeling.
Oudere werknemers krijgen 2 jaar voor pensionering/deeltijdpensionering de mogelijkheid om 80% te werken tegen 95% salaris en 100% pensioenopbouw. Dit is een alternatief voor bestaande 85% dagen. Huidige werknemers, die gebruik maken van 85%-regeling mogen in totaal niet minder vrije tijd krijgen, dan zij volgens huidige cao hebben of zullen gaan krijgen.

5. Private aanvulling WW/WGA in cao’s
Op basis van het STAR-akkoord van 24 november 2015 afspraken maken over een langlopende cao van 5 jaar voor het private deel van de WW/WGA (reparatie van beperking opbouw en duur).

6. WGA-premie/Werkhervattingspremie
De werkgever maakt geen gebruik van de mogelijkheid om 50% van de premie door te berekenen aan werknemers.

7. Internationale solidariteit
Bijdrage van € 4.000 aan een vakbondsproject van CNV Internationaal.

8. Vakbondscontributie
De vakbondscontributie wordt fiscaal gefaciliteerd binnen de werkkostenregeling.

Heb je zelf ideeën voor de voorstellenbrief, vragen en/of opmerkingen over de cao-onderhandelingen bij Darling Ingredients, dan horen wij het graag. De CNV-kaderleden zijn bereikbaar op hun locatie en CNV-bestuurder Frans van de Veen via mail en telefoon.

De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen
Frans van de Veen
bestuurder
M: 06 51 60 19 65
E: f.veen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid