Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Rendac Son, Sonac Burgum, Econon - Nieuws

Kom en stem over verbeterd eindbod Darling

Op vrijdag 23 november zijn wij uitgenodigd door de directie van Darling Ingredients naar aanleiding van de afwijzing van het eindbod door de leden van FNV en CNV. De directie heeft het eindbod verbeterd dat wij aan jullie willen voorleggen in een gezamenlijke ledenvergadering. Kom en stem!

De hoofdpunten van het verbeterd eindbod zien er als volgt uit:

Loon
Looptijd cao: twee jaar van 1-1-2018 tot en met 31-12-2019

Per 1-1-2018: 2,75% (was per 1-1-2018 2,25% en per 1-7-2018 0,50%)

Per 1-1-2019 een structurele loonsverhoging van 3,25% (was per 1-1-2019; 3% en 0,25% eenmalig)

Duurzame inzetbaarheid

In de functioneringsgesprekken wordt eerst de behoefte aan duurzame inzetbaarheid geïnventariseerd. Op basis van die uitkomsten wordt in de tweede helft van 2019 een serieus en diepgaand onderzoek gestart naar mogelijkheden om minder te gaan werken zoals o.a. de zogenoemde “”80 /90/100”” regeling (80% arbeid, 90% loon en 100% pensioenopbouw).

Opleidingen/scholing

Darling zal op alle locaties een eenduidig beleid m.b.t. scholing volgen. Om die reden zal ook in de CAO van Sonac Vuren expliciet de scholingsparagraaf uit de CAO van Rendac Son en Sonac Burgum worden overgenomen. Om verdere uniformiteit in de uitvoering te bevorderen, zal de afdeling HR alle aanvragen beoordelen. Darling wil vooral een soepele toepassing i.p.v. restrictieve toepassing van het scholingsbeleid. Medewerkers kunnen zich in voorkomende situaties wenden tot de afdeling HR.

Kom en stem!
In de bijlage is het verslag van het overleg op 23 november toegevoegd. Graag willen wij dit verbeterde eindbod met jullie bespreken en ter stemming voorleggen tijdens de gezamenlijk ledenvergadering met het FNV. Deze ledenvergadering is uitsluitend voor vakbondsleden. Niet-leden kunnen deelnemen, indien zij lid worden van één van beide vakbonden.

De ledenvergaderingen worden gehouden op:

SON 

Datum:               maandag 3 december 2018
Aanvang:           19.30 uur
Locatie:              kantine

VUREN 

Datum:               donderdag 6 december 2018
Aanvang:           19.30 uur
Plaats:                kantine

BURGUM

Datum:               donderdag 13 december 2018
Aanvang:           16.15 uur
Plaats:                Ontvangstruimte naast het bedrijf

Als jullie vragen of opmerkingen hebben, laat het ons vooral weten.

Namens de onderhandelingsdelegatie,
Hans van Rulo – Son
Christiaan Walraven – Vuren
Willem Visser – Burgum

Diana Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 062239584
d.kraan@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid