Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Rendac Son, Sonac Burgum, Econon - Nieuws

Eindbod Darling Ingredients afgewezen

In de ledenvergaderingen die gehouden zijn in Son, Vuren en Burgum is gestemd over het eindbod dat jullie werkgever heeft neergelegd. Jullie hebben dit eindbod nagenoeg unaniem afgewezen.

Tijdens de ledenvergaderingen hebben zowel leden van CNV en FNV als niet-leden kunnen aangeven wat zij van het eindbod vinden. Ik ben blij dat de betrokkenheid onder de werknemers op de drie locaties groot is en dat jullie met zo velen zijn gekomen. Het feit dat er een hoge opkomst is, is al een signaal naar jullie werkgever. Na input van de aanwezigen, hebben de leden gestemd en is gebleken dat het eindbod niet geaccepteerd wordt.

Jullie struikelen voornamelijk over de volgende onderwerpen:

  • Een te lage loonsverhoging
  • Duurzame inzetbaarheid waarnaar de werkgever geen onderzoek wil doen om bijvoorbeeld overwerk te verminderen of minder te gaan werken voorafgaand aan pensionering
  • Onvoldoende duidelijkheid over het scholingsbeleid hoe dit wordt uitgevoerd op de verschillende locaties

Actiebereidheid

Omdat de leden niet akkoord gaan met het eindbod, is ook gevraagd naar jullie actiebereidheid. Dit betekent dat er een beroep op jullie wordt gedaan als acties, in welke vorm dan ook, nodig blijken te zijn. Jullie hebben hier positief op gereageerd en zijn dus bereid om met zijn allen een vuist te vormen naar jullie werkgever toe. Ik ga er dan ook vanuit dat jullie er zullen staan als het moment daar is. Wij doen ook een beroep op degenen die nog geen lid zijn van een vakbond. Wees solidair met elkaar, want hoe groter het signaal is dat wij kunnen afgeven, hoe eerder jullie werkgever zal veranderen van zienswijze. Het zou natuurlijk nog mooier zijn als je lid wordt van een vakbond. Je kunt je melden bij Hans, Christiaan, Willem of mij als je lid wil worden van CNV Vakmensen.

Hoe nu verder?

Er is een brief gestuurd naar jullie werkgever namens de vakbonden met daarin de mededeling dat het eindbod is afgewezen en wat de redenen zijn. In de bijlage is deze brief opgenomen. Jullie werkgever zal vervolgens reageren op onze brief. In afwachting van deze reactie zal het vervolgtraject met jullie besproken en afgestemd worden en zal blijken of acties de volgende stap is.

Als jullie vragen en/of opmerking hebben, laat het ons dan vooral weten.

Ook namens de onderhandelingsdelegatie,
Hans van Rulo – Son
Christiaan Walraven – Vuren
Willem Visser – Burgum

Diana Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid