Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Rendac Son, Sonac Burgum, Econon - Nieuws

De insteek van Darling Ingredients voor nieuwe cao

Op 19 januari 2015 was de tweede onderhandelingsronde voor de nieuwe cao’s van Darling Ingredients (Son/Burgum en Vuren). In deze ronde heeft de werkgever gereageerd op de voorstellen van CNV Vakmensen en een voorstel ingediend voor de invulling van het Persoonlijk Keuze Budget.

De volgende onderhandelingsronde is 12 februari 2015.

Duurzame inzetbaarheid
CNV Vakmensen heeft bij de invoering van een Persoonlijk Keuze Budget als randvoorwaarden gesteld, dat er een oplossing moet komen voor de huidige leeftijdsgroep 62 tot 67 jaar en dat alle huidige medewerkers uitzicht moeten houden op het verlof dat hij of zij in het verschiet heeft tot pensioenleeftijd.

De werkgever heeft voorgesteld om voor elke werknemer in stappen een PKB-budget in te voeren van 4 dagen per jaar voor Son/Burgum en 3 dagen per jaar voor Vuren. En als overgangsmaatregeling de leeftijdsdagen te bevriezen voor werknemers tot en met 51 jaar, leeftijdsdagen en seniorendagen (85%-dagen) te bevriezen tot en met 57 jaar en voor de groep 58 jaar tot en met 61 jaar de toename van leeftijdsdagen en seniorendagen af te bouwen. Meetpunt is 1 januari 2015.
Voor de groep 62 jaar en ouder heeft werkgever geen oplossing voorgesteld. Tussen Vuren en Son/Burgum zit tot nu toe verschil in opbouw van leeftijdsdagen en seniorendagen.

Naast het PKB-budget wil de werkgever de overige ontziemaatregelen op basis van leeftijd afschaffen en bij problemen passende oplossingen afspreken in samenwerking met bedrijfsarts. Denk bijvoorbeeld aan de cao-afspraak: geen overwerkverplichting vanaf 55 jaar.

Vakbonden gaan zich beraden in de aankomende weken op een tegenvoorstel. Daarbij gaan wij in ieder geval ook kijken naar 62 tot 67 jaar en naar voorstellen waarbij het uitzicht op vrije tijd tot pensioendatum in tact blijft voor de huidige medewerkers.

Pensioen
Ten aanzien van pensioen voor 2015 zijn partijen het wel eens om 2015 te zien als overgangsjaar voor de pensioenuitvoering. We moeten het echter nog eens worden over de inhoud van de pensioenregeling in combinatie met de pensioenkosten voor 2015. Daarnaast gaat in de eerste helft van 2015 een werkgroep van werkgever en vakbonden aan de slag om te kijken naar het pensioen en de pensioenuitvoering vanaf 2016.

Verdere reactie op voorstellen
Werkgever wil een procentuele loonsverhoging afspreken, maar heeft nog geen concreet tegenbod gedaan. CNV Vakmensen heeft een loonsverhoging van 2,5% voorgesteld.

Werkgever wil in 2015 zich inspannen om 2 mensen aan te nemen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Dit in verband met de landelijke afspraken over participatie van deze groep op de arbeidsmarkt.

Over het beperken van overuren per dag voor chauffeurs wil de werkgever geen afspraken maken. Deze flexibiliteit is volgens de werkgever nodig. Dit verbaast 

CNV Vakmensen, gezien het belang van duurzame inzetbaarheid ook voor deze groep werknemers. In de volgende ronde komen wij hier zeker op terug.

Ook op een aantal andere voorstellen is al door de werkgever gereageerd. De volgende ronde is op 12 februari aanstaande. Wij houden u op hoogte.


De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen,
Frans van de Veen, vakbondsbestuurder
Hans van Rulo, Evert v/d Ploeg en Christiaan Walraven, kaderleden
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid