Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Rendac Son, Sonac Burgum, Econon - Nieuws

Cao-voorstellen bij Darling Ingredients

In december zijn de ledenvergaderingen gehouden ter voorbereiding op de komende cao-onderhandelingen bij Darling Ingredients. In deze nieuwsbrief staan de voorstellen van CNV Vakmensen.

Naast de loonsverhoging zijn belangrijke punten een goede balans tussen werk en prive, ook als je ouder bent dan 61 jaar. Data voor de cao-onderhandelingen zijn nog niet bekend.

CNV-onderhandelingsdelegatie
De CNV-onderhandelingsdelegatie is gewijzigd. Willen Visser is de opvolger van Evert v.d. Ploeg vanuit Burgum. Evert, bedankt voor je inzet in de afgelopen jaren voor je collega's en Willem, van harte welkom. Daarnaast zitten in de delegatie Hans van Rulo uit Son en Christiaan Walraven uit Vuren en CNV-bestuurder Frans van de Veen. Heb je vragen over de onderhandelingen, via de nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van het verloop van de onderhandelingen

Cao-voorstellen CNV Vakmensen voor de cao’s van Darling Ingredients (Burgum, Son, Vuren) 2017-2018

1. Looptijd
Twee jaar, van 1 januari 2017 t/m 31 december 2018. Mits goede afspraken over onze cao-voorstellen, anders gaan wij uit van een 1-jarige cao.

2. Loonsverhoging
- 2,5% per 1 januari 2017
- 2,5% per 1 januari 2018
Deze verhoging is ook van toepassing op de in de cao genoemde nominale vergoeding en
grondslagen van consignatie en bereikbaarheid, premie chauffeurs schadevrij rijden, koffiegeld chauffeurs, reiskosten woon-werkverkeer m.u.v. vergoeding € 0,28 per km, staffel winstafhankelijke uitkering. Dit geldt ook voor vergelijkbare vergoedingen in de cao Vuren.

3. Duurzame inzetbaarheid
3a. Tijd
Vanaf 62 jaar tot aan AOW-datum krijgen werknemers 10 dagen van 85% per jaar.
Naar keuze van de werknemer kunnen deze extra 85%-dagen ook mede gebruikt worden om 3 jaar lang 80% te werken, tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw voorafgaand aan pensionering.
Het huidige eigen budget aan 85%-dagen kunnen werknemers verschuiven of verspreiden over een langere periode tot aan AOW-datum.
De 85% -dagen en de 80-90-100% regeling zijn van toepassing op voltijders en deeltijders.
Het basis aantal vakantiedagen wordt voor alle werknemers 26 dagen per 2017 en 27 dagen per 2018.

3b. Bezetting
Het structurele overwerk wordt teruggedrongen. In bijvoorbeeld transport veroorzaakt dit een probleem met lange werkdagen. Zeker voor de oudere werknemers. Werknemers krijgen de mogelijkheid om overwerk in tijd en verlof ook daadwerkelijk op te nemen op die momenten, die zij zelf voorstellen mits mogelijk in verband met bedrijfsbezetting. Hiervoor is het nodig dat er voldoende speling zit tussen de maximale en minimale bezetting in de fabriek en voor alle afdelingen voldoende personeel in dienst is.

3c. Persoonlijk scholings- en ontwikkelingsbudget
Een basisbudget van 750 euro per jaar per werknemer voor functiegerichte scholing en ontwikkeling. Hogere uitgaven voor scholing en ontwikkeling kan per werknemer, maar een lager basisbudget kan niet. Niet gebruikt budget kan meegenomen worden naar volgend jaar en vervalt na 2 jaar.
Daarnaast een persoonlijk budget van 250 euro jaar dat de werknemer kan sparen voor niet-functiegerichte scholing, de maximale spaartermijn is 5 jaar. Daarna vervalt dit persoonlijk budget in een algemene pot binnen Darling Ingredients voor werkgelegenheidsdoelen (zoals participatiewetgeving). Over de besteding van deze pot wordt beslist door cao-partijen.

3d. Advies voorafgaand aan pensionering
Iedere werknemer krijgt een budget van € 600 voor pensioen-, financieel en organisatorisch advies voorafgaand aan pensionering.

4. ROCE Vuren
Voor de werknemers in Vuren komt een structurele ROCE vergelijkbaar met die van de andere locaties.

5. ORBA PM
De uitkomsten van het ORBA PM onderzoek worden besproken en voor Vuren wordt de bezwaar/beroepsprocedure vastgelegd in de cao (zie cao Son/Burgum bijlage III).

6. Roosters en ploegendiensten
Onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden van de 5-ploegendienst bij Ecoson en de uitkomst opnemen in de cao.
Het rooster van 9 maanden in 4-ploegendienst en 3 maanden in 3-ploegendienst in Vuren schrappen c.q. aanpassen.
Op feestdagen in de 2- en 3-ploegendienst wordt in de regel niet gewerkt.

7. Private aanvulling WW/WGA in cao’s
Op basis van het STAR-akkoord van 24 november 2015 afspraken maken over een langlopende cao van 5 jaar voor het private deel van de WW/WGA (reparatie van beperking opbouw en duur).

8. WGA-premie/Werkhervattingspremie
De werkgever maakt geen gebruik van de mogelijkheid om 50% van de premie door te berekenen aan werknemers.

9. Internationale solidariteit
Bijdrage van € 4.000 aan een vakbondsproject van CNV Internationaal.

10. Vakbondscontributie
De vakbondscontributie wordt structureel fiscaal gefaciliteerd binnen de werkkostenregeling.

CNV-onderhandelingsdelegatie
Hans van Rulo, Christiaan Walraven en Willem Visser (CNV-kaderleden)
en
Frans van de Veen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 65
E: f.veen@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid