Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Rendac Son, Sonac Burgum, Econon - Nieuws

Cao-onderhandelingen Darling Ingredients moeizaam

Op 27 februari 2015 is opnieuw een onderhandelingsronde geweest over de cao's van Darling Ingredients. Belangrijkste struikblok in de onderhandelingen is de duurzame inzetbaarheid en dan met name het persoonlijk keuzebudget in plaats van de leeftijdsdagen en 85%-dagen.

Afgesproken is om eerst te kijken naar mogelijke oplossingen inclusief kosten, voordat er verder onderhandeld wordt.

Duurzame inzetbaarheid
In de vorige CNV-nieuwsbrief was aangekondigd, dat meer informatie over de huidige situatie ten aanzien van leeftijdsdagen en 85%-dagen en het voorstel van de werkgever zou worden toegestuurd naar de leden. Deze informatie was echter te laat beschikbaar en ook niet inzichtelijk genoeg om voor 27 februari naar de achterban te sturen.

In de onderhandelingen hebben vakbonden aangegeven, dat er een oplossing moet komen voor het ontbreken van 85% dagen tussen 62 en 65 jaar en dat daarna van onze kant bereidheid is om staffels op te schuiven naar 67 jaar. Ook andere ontziemaatregelen gekoppeld aan leeftijd willen wij als vakbonden wel opschuiven, maar niet afschaffen. Geen oude schoenen weggooien, voordat je nieuwe hebt. Werkgever wil naar een individueel meerkeuzebudget met overgangsafspraken voor huidige werknemers.

In een technisch overleg zal gekeken worden naar mogelijke oplossingen en kosten. Daarna is op 13 maart de volgende onderhandelingsronde.

Pensioen
De pensioenregeling zal in 2015 versoberen bij een gelijkblijvende pensioenpremie.
CNV Vakmensen is voorstander van een verlaging van de franchise (eerste deel jaarinkomen waarover geen pensioen wordt opgebouwd).
Hierdoor wordt de versobering enigszins beperkt. Wij hebben nu voorgesteld om de franchise te verlagen van € 14.918,- naar € 14.000,-. Dit kost een 0,5% van de loonsom.
Daarnaast moet er hard gewerkt worden om tot een nieuwe en betere pensioenregeling te komen vanaf 2016.

En verder
Er moet eerst overeenstemming komen over duurzame inzetbaarheid en pensioen. Daarna kunnen wij verder onderhandelen over de rest van de voorstellen, waaronder de cao-loonsverhoging.

De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen
Frans van de Veen, vakbondsbestuurder
Hans van Rulo, Evert v/d Ploeg en Christiaan Walraven, kaderleden
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid