Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Rendac Son, Sonac Burgum, Econon - Nieuws

Cao Darling Ingredients nog steeds niet rond

Op 5 juli was de 3e onderhandelingsronde voor de nieuwe cao Darling Ingredients. Na terugkoppeling vanuit de vakbondsledenvergaderingen, heeft de werkgever het loonbod verhoogd naar 1,7% per jaar. CNV Vakmensen vindt dit te laag. Er is nog een onderhandelingsronde nodig.

Duurzame inzetbaarheid

In de ledenvergaderingen in april 2017 zijn de voorstellen van werkgever met de achterban besproken. Op basis hiervan hebben vakbonden richting werkgever o.a. aangegeven dat:

 • er draagvlak is voor afspraken over een overgangsregeling voor 85%-dagen voor het bestaande personeel, maar werknemers wel de mogelijkheid moeten hebben om deze dagen in een later jaar of een eerder jaar op te nemen voorafgaand aan pensionering;
 • de 10 dagen per jaar voor 62+-ers niet meer uit de eindejaarsuitkering betaald worden (0,37%);
 • de leeftijdsdagen niet afgebouwd mogen worden, maar opschuiven met stijgende AOW-leeftijd;
 • de ontziemaatregelen in de cao 1 jaar opschuiven in plaats van 6 jaar en daarna meebewegen met de verhoging AOW-leeftijd, omdat deze ontziemaatregelen (nog) nodig zijn;
 • nieuwe werknemers via het meerkeuzebudget te veel hun eigen duurzame inzetbaarheid betalen.

Darling Ingredients wil geen uitbreiding van saldo 85%-dagen, vasthouden aan opschuiven van ontziemaatregelen met 6 jaar en heeft nog geen reactie gegeven over leeftijdsdagen. CNV Vakmensen vindt dat bij leeftijdsdagen sprake is van een bezuiniging op arbeidsvoorwaarden naar de toekomst toe voor het huidige personeel.

CNV Vakmensen heeft aandacht gevraagd voor de werkdruk en nogmaals voorgesteld om 4 dagen in de week te werken met een max. van 10 uur per dag (inclusief overwerk). Dit speelt o.a. bij oudere chauffeurs. En gewezen op het belang om daadwerkelijk de vacatures op te vullen met eigen personeel.

Loonsverhoging

Darling Ingredients heeft het loonbod in een 2-jarige cao verhoogd naar 1,7% in 2017 en 1,7% in 2018. Vakbonden hebben een loonsverhoging voorgesteld van 2,15% per jaar. En wij willen dat werknemers meer meeprofiteren van de winst in Son/Burgum en in Vuren.

Volgende onderhandelingsronde

Gezien bovenstaande verschillen in standpunten is er nog geen cao en is nog een onderhandelingsronde nodig. De vorige cao liep tot 1 januari 2017, dus de tijd dringt. Een nieuwe onderhandelingsdatum moet nog afgesproken worden.  

De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen,

Frans van de Veen, vakbondsbestuurder
E f.veen@cnvvakmensen.nl
M 06-51601965

Hans van Rulo, Willem Visser en Christiaan Walraven, kaderleden

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid