Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Rendac Son, Sonac Burgum, Econon - Nieuws

Akkoord nieuwe cao Darling Ingredients

Jullie hebben kunnen stemmen over het verbeterde eindbod tijdens de ledenvergaderingen in Son, Vuren en Burgum. De meerderheid van jullie is akkoord met dit verbeterde eindbod en dus akkoord met een nieuwe tweejarige cao ingaand per 1-1-2018.

Tijdens de ledenvergadering in Vuren zijn een aantal andere onderwerpen dan in het eindbod aangekaart, zoals werkdruk, overwerk, het inleren van nieuwe collega's en medezeggenschap. In het nieuwe jaar zullen de vakbonden CNV Vakmensen en FNV hierop terug komen.

De nieuwe cao geldt voor werknemers van Rendac Son, Sonac Burgum, Ecoson, Darling Ingredients Nederland en Sonac Vuren. In de nieuwe cao zal onderstaande gelden.

Looptijd

2 jaar, van 1-1-2018 tot en met 31-12-2019.

Inkomen

 • Per 1-1-2018: 2,75%, per 1-1-2019: 3,25%, deze percentages gelden voor de structurele loonsverhoging en voor de nominale vergoedingen en grondslagen.
 • Berekening van de winstafhankelijke uitkering in 2019 zal plaatsvinden op basis van de huidige en nieuwe systematiek, net als in 2017 en 2018. De vakbonden zullen nog uitgenodigd worden om inhoudelijk geInformeerd te worden over de winstafhankelijke uitkering van 2017.

Duurzame inzetbaarheid:

In de tweede helft van 2019 wordt een onderzoek gestart of en in hoeverre structureel minder werken voorafgaand aan pensionering met inzet van beschikbare dagen tot de mogelijkheden kan behoren. In dit onderzoek zal de 80-90-100 regeling meegenomen worden.

Scholing

 • De scholingsparagraaf zal ook in de cao van Vuren opgenomen worden.
 • Darling Ingredients wenst een eenduidig beleid inzake scholing te volgen voor alle locaties en zal dit ruimhartig uitvoeren.
 • HR zal alle aanvragen beoordelen.

WGA premie

Gedurende de looptijd van de cao zal de werkgever deze premie volledig betalen en zal dus niet 50% verhalen bij de werknemers.

Pensioen

Voor de jaren 2019 en 2020 wordt de huidige premieafspraak gecontinueerd op een niveau van 17,5% van het pensioengevend salaris.

Vakbondscontributie

Gedurende looptijd van de cao wordt de vakbondscontributie opgenomen in de werkkostenregeling.

Internationaal vakbondswerk

De werkgever stelt een bedrag van 4000 euro per vakbond beschikbaar voor internationaal vakbondswerk.

Indien jullie vragen hebben, laat het ons dan vooral weten.

Mede namens de onderhandelingsdelegatie,
Hans van Rulo - Son
Christiaan Walraven - Vuren
Willem Visser - Burgum

Diana Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid