Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Visdetailhandel - Nieuws

Voorstellen cao Visdetailhandel 2013

Looptijd

CNV Vakmensen stelt een looptijd voor van 1 jaar. Een langere looptijd is, afhankelijk van overige afspraken, bespreekbaar.

Loon

Economisch gezien zijn het barre tijden die vooral in de detailhandel goed gevoeld worden door de ondernemers. Gelukkig blijft de voedingssector redelijk gespaard. Tijdens ons eerste verkennende gesprek kon geen consensus worden bereikt hoe de visdetailhandel ervoor staat. De verschillen tussen de ambulante handel, detailhandelaren met standplaats en de winkels zijn daarvoor te groot

Het is een gegeven dat de inflatie werknemers hard in de portemonnee treft. Inflatie die over de toonbank grotendeels aan de klant kan worden doorberekend in de visdetailhandel.

Met deze gegevens komt het CNV tot een loonvraag van 1,5% op jaarbasis. Een deel van deze loonruimte kan zowel in centen als in procenten worden benut.

Duurzame inzetbaarheid

Het is voor CNV Vakmensen van het grootste belang, ook gezien in het licht van eerdere maatregelen waarbij wij gezamenlijk de beschikbare werkgelegenheid in de sector meer toegankelijk hebben gemaakt voor oudere werknemers, om te komen tot een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Veiligheid, passief en actief, is daarin een belangrijk speerpunt. Voor de sector en zijn werknemers dient te gelden ‘gezond erin, gezond eruit’.

Binnen het gezamenlijk kader van het Sociaal Fonds voor de Visdetailhandel moeten partijen deze cao-periode op zoek naar zinvolle maatregelen om deze duurzame inzetbaarheid en veiligheid te bevorderen.

Een eerste concreet voorstel kan zijn de mesvoering in de visdetail te verbeteren. In de sector Veel en Vlees is daar met succes een project voor opgezet. Een gezamenlijk onderzoek, concrete voorstellen voor verbetering en verplichtende invoering van die voorstellen lijkt ons voor de hand te liggen. Deze cao tafel dient zich daaraan te verbinden.

Bevorderen vakmanschap

Het blijkt ons maar niet te lukken om deskundigheidsbevordering in de visdetailhandel tot stand te brengen. Dat is een constatering en een verzuchting. CNV Vakmensen stelt voor om een periodiek overleg in het leven te roepen, te denken valt aan 1 maal per drie maanden en in ieder geval voorafgaand aan de vergaderingen van de Stichting Sociaal Fonds voor de Visdetailhandel, om te analyseren en zo nodig maatregelen te ontwikkelen (binnen het kader van hetgeen reeds afgesproken in onze cao) om de deskundigheidsbevordering/ opleidingen effectief tot stand te brengen.

Aanpassing pensioenleeftijd

De wet AOW is gewijzigd, daardoor is een glijdende schaal ontstaan die al op korte termijn zorgt voor een oplopende AOW leeftijd. Pensioen is geen zaak van deze cao tafel, wel moet in onze cao een duidelijke uitleg en/of verwijzing komen waaruit blijkt wat deze wijzigingen voor effect hebben op werknemers.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid