Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Visdetailhandel - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Visdetailhandel

In de cao Visdetailhandel is een onderhandelingsresultaat bereikt. Er is een structurele loonsverhoging van 1% op 1 juli 2013 + een eenmalige uitkering van € 150,- en een structurele loonsverhoging van 1% per 1-1-2014 + nogmaals een eenmalige uitkering van € 150,- afgesproken.

De eenmalige uitkeringen zijn naar rato van het dienstverband en zijn ook voor de deeltijders, weekendkrachten en de grote groep ‘scholieren met een bijbaantje’. Daarnaast wordt extra aandacht geschonken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers met nadruk op veiligheid en arbeidsomstandigheden. De teleurstellende resultaten op het gebied van scholing worden gezamenlijk nader onderzocht. 

Het laatste kwartaal van 2012 en het eerste kwartaal van 2013 laten volgens werkgever zien dat de consument ook bij de visdetailhandel ‘de hand op de knip’ houdt. Uit alle windstreken komen berichten dat de omzetten tegenvallen, zowel in de markthandel als in de vaste viszaken. Zonder al te veel de oren naar de werkgevers te laten hangen moeten we wel vaststellen dat dit overeenkomt met het beeld dat ook via de onafhankelijke cijfers uit de detailhandel naar voren komt. 

Onze inzet voor de loonsverhoging was 2 maal 1,5% voor een looptijd van 2 jaar. Het loonbod van de werkgevers lag op de helft daarvan. Na onderhandeling is daar 2 maal 1% uit gekomen met twee maal een eenmalige uitkering van € 150,-. Deze eenmalige uitkeringen zijn voor alle medewerkers. 

Er is veel aandacht voor arbeidsomstandigheden. Omdat van ons allemaal verwacht wordt dat we langer doorwerken, dat de mogelijkheden van pensioen twee jaar opgeschoven zijn voor de meeste mensen, is het ook van belang om na te denken over duurzame inzetbaarheid. Bewust worden hoe belangrijk het is om gezond de eindstreep te kunnen halen. Veiligheid is daar heel belangrijk in. Nadenken over ‘hoe werk ik, hoe veilig is dat, is het niet te zwaar, te belastend’. Niet vanuit een negatieve context maar veel meer vanuit het oogpunt ‘met plezier kunnen werken’. Om dat te bereiken gaan we het Arbo convenant, van jaren geleden, bekijken en opnieuw onder de mensen bekend maken. 

Onze opleidingsinspanningen, we willen graag dat werken in de visdetailhandel ook ontplooiing en ontwikkeling biedt, hebben tegenvallende resultaten. Eerlijk gezegd begrijpen we niet waarom zo weinig mensen geïnteresseerd zijn in opleidingen. We gaan als cao-partijen in de komende maanden onderzoeken waarom dit niet aanslaat. 

Werkgevers hebben gevraagd om het werken op zondag goedkoper te maken. Steeds vaker wordt van winkeliers gevraagd om ook op zondag open te zijn. Wij zijn daar geen fan van. Toch worden winkeliers vaak door de verhuurder gedwongen om mee te gaan in de zondagsopening. De 100% extra toeslag voor werken op zondag maakt het dan te duur. Wij hebben beloofd aan u voor te leggen of u akkoord kunt gaan met een toeslag van 50% op de strenge voorwaarde dat werken op zondag uitsluitend op vrijwillige basis plaats heeft. 

Daarom de volgende vragen aan u: kunt u instemmen met dit cao-resultaat, kunt u instemmen met de verlaagde toeslag voor zondagswerk op vrijwillige basis. Als uw antwoord op beiden ja is, hebben we een nieuwe cao. Als u niet reageert, nemen wij aan dat u kunt instemmen met dit resultaat. 

Ik ontvang graag uw e-mail via n.bogaard@cnvvakmensen.nl (zet u in de onderwerpregel ‘visdetailhandel’). U kunt mij ook bellen via 023 568 4670, ik bel zeker terug. Als u met mij in gesprek wil en een persoonlijke ontmoeting, dat kan ook! Uw reactie graag vóór of op 27 maart a.s.

Ik hoor graag van u.
Mede namens Rein van Duijn, kaderlid
Nico Bogaard, bestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid