Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Visdetailhandel - Nieuws

Cao Visdetailhandel 2013

Op 27 februari heeft een eerste gesprek plaatsgevonden over de cao visdetailhandel. Deze cao had al op 1 januari 2013 in moeten gaan maar heeft vertraging opgelopen.

Bij CNV Vakmensen wordt rekening gehouden met de stand van zaken in de sectoren waar wij cao's afsluiten. Eigenlijk maken wij cao's op maat. Om met goede voorstellen en wensen te komen is het nodig om te weten hoe het met de zaken in de visdetailhandel gaat. Daarvoor zijn wij aan tafel gaan zitten met vertegenwoordigers van de winkels, marktkramen en standplaatsen, de Vereniging van Nederlandse Visdetailhandelaren en de sectie Vis van de Centrale Vereniging van de Ambulante handel. 

Een aantal zaken is daarbij aan het licht gekomen, de verkoop van verse vis staat hier en daar onder druk en het 'catering' deel, daar waar de aankoop in de winkel of kraam direct wordt opgegeten, neemt in belang toe. 

De werkgelegenheid in de winkels blijft over het algemeen gelijk alhoewel er ook duidelijke signalen zijn dat er minder instroom van nieuwe jonge medewerkers is. Vast staat wel dat er nog steeds op grote schaal met jonge mensen, scholieren wordt gewerkt. Er is ook te merken dat de gemiddelde leeftijd van de werknemers stijgt. 

Namens u heb ik laten weten dat het nodig is om, ondanks de crisis, toch een loonsverhoging af te spreken. Hoe hoog die moet zijn moeten we later nog bepalen, ik heb de werkgevers daarom ook uitgedaagd om met een loonbod te komen. Veel hangt af van hoe de sector wenst om te gaan met opleidingen en investeringen in duurzame inzetbaarheid. Het werk moet èn plezierig zijn, èn met kennis kunnen worden uitgevoerd, èn veilig zijn en zo ingericht dat iemand die gezond aan het werk is gegaan in de visdetailhandel dat werkzame leven ook weer gezond kan afsluiten. 

Verder zijn er wat technische aanpassingen nodig, zo moet de pensioenleeftijd worden aangepast aan de nieuwe AOW-wetgeving. Om de effecten daarvan te kunnen beoordelen moeten we kijken naar de pensioenregeling in de detailhandel. Die spreken we niet aan onze cao-tafel af, dat levert dus wat huiswerk op. 

We zijn verbaasd dat er zo weinig gebruik wordt gemaakt van de scholings-mogelijkheden die de cao biedt, kennelijk zijn ze niet modern of aantrekkelijk genoeg om werknemers (jong en oud) te verleiden om een paar avonden bezig te gaan met vakbekwaamheid. We gaan proberen of we tegen minimale kosten een onderzoekje kunnen doen onder het huidige personeel. We gaan via de cao-tafel e-mail adressen verzamelen en vragen om deelname aan een kleinschalige enquête over de opleidingswensen. We willen eigenlijk weten wat we verkeerd doen op dit gebied.
U, als lid van onze bond, vragen we ook nadrukkelijk om te reageren. 

Samengevat komen onze voorstellen neer op:
- een looptijd tot en met 31-12-2014
- loon in procenten en/of centen gezamenlijk ongeveer 1,5% op jaarbasis
- maatregelen voor duurzame inzetbaarheid, inclusief veiligheid
- bevorderen vakmanschap, met verstandige inzet van opleiding
- aanpassing pensioenleeftijd om toekomstige 'gaten' te voorkomen 

Ik hoor graag van u of u hiermee kunt instemmen of dat u volstrekt andere ideeën heeft over deze cao.
Dat kan via mijn emailadres n.bogaard@cnvvakmensen.nl  Als u persoonlijk in gesprek wilt, kan dat ook.
U belt mij dan op 0651602158 of via ons kantoor in Hoofddorp 0235684670. 

Ik zie uw reactie graag vóór of op 13 maart tegemoet. 

Wij zoeken leden die werkzaam zijn in de visdetailhandel en mee willen denken over cao vorming. Zogenaamde kaderleden. Bent u werkzaam in de visdetailhandel of vismarkthandel en lid van onze bond dan heeft u het recht om beleid en richting mee vorm te geven. Dat kan op de achtergrond vanuit uw deskundigheid maar het kan ook direct in cao-commissie en in cao-overleg. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld. Uw werkgever zal u daarvoor gelegenheid geven en alle kosten voor het bijwonen van enkele vergaderingen per jaar worden door ons vergoed. Belt u mij eens als u hier interesse in heeft.

Ons eerstvolgende overleg is op 20 maart in Bunschoten-Spakenburg om 10.00 uur. Zo kort mogelijk na dit overleg wordt u door mij geïnformeerd over de voortgang. 

Nico Bogaard, bestuurder
Rein van Duijn, kaderlid

 

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid