Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Weer beweging in cao-overleg NN

Tijdens het laatste cao-overleg is weer gesproken over pensioen, beloning en harmonisatie. En voor het eerst is sociaal plan ook aan de orde geweest. Vakorganisaties hebben een totaalreactie gemaakt over pensioen, beloning en sociaal plan.

Als je 1 cao wilt maken, moet je ook harmoniseren, daarover zijn wij het gedeeltelijk eens
Naast alle lastige onderwerpen zoals pensioen, sociaal plan en beloning is het ook noodzakelijk om te kijken wat er in beide cao’s geregeld is en hoe je dat in elkaar kan schuiven, de harmonisatie. Over een aantal onderwerpen zoals indiensttreding, bedrijfstijden, ouderschapsverlof, adoptieverlof, calamiteitenverlof, onbetaald verlof en de reparatie WW/WGA (het zg. 3e ww-jaar) zijn cao-partijen het in ieder geval eens.

We hebben nog geen akkoord over meerwerk (overwerk), consignatie, 5 mei als vrije dag, bring your own device, uitkering bij overlijden en jubileumuitkering. Bij dat laatste blijkt er een verschil te zijn tussen 10 jaar in dienst (DL) en 12,5 jaar in dienst (NN) en wat je daarmee doet. Ook is het leeftijdsverlof van DL nog een discussiepunt. NN is bereid om het huidige leeftijdsverlof te garanderen, maar je krijgt niet meer het leeftijdsverlof bij ouder worden. Dus als je 54 bent krijg je het verlof van 50 jaar en ouder, maar als je 60 wordt krijg je niet meer het verlof dat daar bij hoort. CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties hebben nog niet gereageerd hierop.

1 voorstel van CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties over pensioen, beloning en sociaal plan
In een poging om er toch voor 1 januari 2019 uit te komen hebben de vakorganisaties nu, gelet op de huidige discussie en reacties van leden, 1 voorstel gedaan over de onderwerpen pensioen, beloning en sociaal plan. NN zal het volgend overleg hierop reageren.

Pensioen:

Over pensioen hebben leden vragen gesteld; daarom is het goed om op te merken dat de tot nu tot opgebouwde pensioenen (inclusief nabestaandenpensioen) gewoon blijven bestaan. Wij praten alleen over de nieuwe pensioensituatie. De vorige keer is aangegeven dat er voor 2019 een overgangsjaar komt. Ten opzichte van het vorig overleg hebben wij daar geen andere zaken voorgesteld. Voor 2020 tot en met 2023 hebben wij de werkgever 2 scenario’s gegeven. Het 1e scenario is, dat er een totale pensioenpremie van 30% is met een eigen bijdrage (dat is wat jij betaalt voor je pensioen) van 6%, met een opbouwpercentage van 1,875% per jaar en een nabestaandenpensioen op risicobasis bij een pensioenleeftijd van 68 jaar. Het 2e scenario is, dat er een totale pensioenpremie van 31,5% is met een eigen bijdrage van 7,5% en de rest hetzelfde als scenario 1.

Beloning:

Als het over beloning gaat, dan zijn de onderwerpen de loonlijn (hoe komen de salarisschalen eruit te zien), wat te doen met VIC (variabele beloning bij “oude” NN), de bovenschaligheid (wat te doen als je boven het schaalmaximum zit met je salaris) en structurele loonsverhoging. Qua loonlijn stellen wij de huidige NN-schalen voor. NN wil de VIC inbouwen in het salaris en daarmee de salarisschalen met 2,5% laten stijgen. Wij hebben aangegeven, dat wij de voorkeur hebben voor een winstuitkering, omdat medewerkers dan ook kunnen profiteren van de winst. En als de VIC ingebouwd moet worden in het salaris dan is wat ons betreft de voorgestelde 2,5% gebaseerd op onze berekeningen absoluut onvoldoende. Daarbij hebben wij ook aangeven, dat wij ons realiseren dat als je de VIC inbouwt in het salaris, het ook meetelt voor je pensioen en je PKB (waarin o.a. vakantiegeld en 13e maand zit).

Als er sprake is van bovenschaligheid dan zijn er 4 situaties. Je zit 1 functieschaal lager, dan krijg je een persoonlijke toeslag die geindexeerd wordt, dus meestijgt met de loonstijging, pti. Je zit 2 functieschalen lager, dan krijg je een persoonlijke toeslag, die afgebouwd wordt, pta. Als je een individuele afspraak hebt, dan krijg je een persoonlijke toeslag individueel. De afspraken die gemaakt zijn als gevolg van Wet overgang onderneming in het verleden blijven gewoon gelden. Voor wat betreft de structurele loonsverhoging houden wij vooralsnog vast aan de 3,5% per jaar.

Sociaal Plan:

Voor wat betreft het sociaal plan hebben wij voorgesteld om voor 2019 het huidige reorganisatiekader voor 2019 van toepassing te verklaren en kijken of wij wat kunnen doen aan de regeling voor 60-+ers in het Delta Lloyd sociaal plan en het maximumbedrag van de beëindigingsvergoeding in het NN Sociaal Kader Reorganisatie. Voor het overige willen wij voor 2019 niets veranderen. Vanaf 2020 willen we beide regelingen harmoniseren tot 1 sociaal plan voor 4 jaar.

Volgende keer reactie van NN op onze voorstellen
De volgende keer komt er een reactie van NN op onze voorstellen. Wij hopen in ieder geval dat hierdoor er voor iedereen een goede afspraak komt. Vanzelfsprekend houden we je op de hoogte. Heb je nog vragen dan kan je bij mij terecht (dat geldt ook voor de Delta Lloyd-leden) of via www.jeachterban.nl/nn reageren.

Ike Wiersinga
bestuurder CNV Vakmensen
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M: 06 23 50 09 86

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid