Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

We zijn er nog niet in cao-onderhandelingen NN

Na weer een lastige onderhandelingsdag over de cao NN is de conclusie dat we er nog niet zijn en dat we nog weinig tijd hebben. Loonsverhoging, de loonlijn, de bovenschaligheid en sociaal plan waren de lastige discussies in het laatste overleg.

Moeilijke discussie over de loonlijn en wat dat betekent voor de salarisschalen
CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties hebben de vorige keer voorgesteld om maar uit te gaan van de huidige NN-salarisschalen. Op die manier wordt het aantal medewerkers dat boven de schaal betaald wordt (de bovenschaligen) zo klein mogelijk. NN heeft nu voorgesteld om uit te gaan van de algemene markt en daar 5% bij op te tellen. Maar daar zit wat NN betreft dan ook de VIC in die dan vast wordt. Dat betekent feitelijk een stuk minder dan de 5% stijging. NN gaat er daarbij vanuit dat voor iedere euro VIC er 45 cent bij het salaris opgeteld wordt. Omdat dit geld dan pensioengevend is en er PKB bij wordt opgeteld is het feitelijk 67 cent. We zijn hier nog niet uit.

Voor het eerst een loonbod van de werkgever
NN wil een 2-jarige cao en per jaar 1,5% per 1 december uitbetalen, maar stelt dit wel afhankelijk van de overige afspraken. Omdat vakorganisaties 3,5% gevraagd hebben zijn we hier ook nog niet uit.

NN wil sociaal plan/SKR voor 2019 iets aanpassen en voor 2020 een geharmoniseerd sociaal plan
Voor 2019 wil de werkgever het sociaal plan Delta Lloyd en het SKR NN iets aanpassen, maar in principe verlengen. Wel wil zij het huidige reorganisatiekader voor alle reorganisaties van toepassing laten zijn. Dat betekent dus ook voor reorganisaties, die niets met integratie te maken hebben, zoals nu het geval is. Voor 2020 wil NN dan een geharmoniseerd sociaal plan voor de hele organisatie waarbij de belangrijkste punten de beëindigingsvergoeding (1,85 x de transitievergoeding, zoals nu de huidige NN-vergoeding is) en een bemiddelingstermijn van 4,5 tot 6 maanden is afhankelijk van leeftijd. De werkgever wil ook dat het sociaal plan een gelijke looptijd als de cao heeft. Na 2020 wil de werkgever een vernieuwende afspraak voor het hele bedrijf. Ook hier zijn wij het nog niet met elkaar eens.

Nog maar kort tijd: Wat betekent dat?
We hebben nog maar 1 vervolgdatum voor cao-overleg gepland. Vooralsnog ga ik er vanuit dat we er dan uitkomen. Daarna is er ook nog tijd nodig om goede teksten te maken. En dan zullen wij het resultaat aan jou en de overige CNV-leden ter stemming voorleggen. Delta Lloyders en NN-ers stemmen apart. Het zou in ieder geval helpen om zowel mij alsook de werkgever te laten weten wat jullie belangrijk vinden. Dat kan naar mij via de mail maar ook via www.jeachterban.nl/nn. Als we er onverhoopt niet uitkomen, laat ik je dan weten hoe we nu verder gaan.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid