Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Voorstellen NN-cao

Op basis van de reacties van CNV-leden heeft CNV een voorstellenbrief gestuurd voor de nieuwe NN-cao. Ook NN en de andere vakorganisaties hebben dat gedaan. Over “Uit eigen beweging” zijn wij het eens. Speciaal voor vakbondsleden is er 1 december 2015 een sneakpreview over de stand van zaken van het cao-overleg.

CNV uitgangspunt

CNV wil dat de cao uitstraalt dat jij als medewerker op waarde geschat wordt, maar ook dat er ruimte is voor diversiteit. Iedere medewerker is van waarde. Wij willen dat terugzien in alle afspraken. Maar daar hoort wat betreft het CNV ook bij dat uit de cao solidariteit tussen verschillende groepen tot uitdrukking komt, of dat nu tussen jong en oud, man en vrouw, met of zonder kleurtje, met of zonder arbeidsbeperking is, wel of niet in de top van het bedrijf. Dit uitgangspunt werd breed gedeeld door de leden.

De voorstellen

CNV heeft de volgende voorstellen gedaan: 

Beloning 

a. Een salarisverhoging van 2% per jaar.
b. Een extra waarderingsuitkering voor alle inspanningen rondom de beursgang maar ook voor alle commotie met betrekking tot de verhoging van het vaste salaris van de top.
c. De C-factor in de VIC wordt nu voor 2/3 door financiële resultaten en 1/3 door klantwaardering bepaald. De klantwaardering wordt voor een deel bepaald door de NPS-score en voor een deel door de waardering ten opzichte van andere bedrijven. Wij willen dat het voor de helft door de NPS-score (daar heb je immers direct invloed op) en voor de helft door de waardering ten opzichte van andere bedrijven wordt bepaald.
d. Een stimuleringsuitkering in tijd en/of geld op het moment dat jij intern iets anders gaat doen. 

Uit eigen beweging
a. De veranderingen binnen NN gaan heel snel. En natuurlijk willen wij dat jij daarop voorbereid bent. Daarom willen wij conform het advies van de werkgroep “Uit eigen beweging” dat jij een plan A (hoe blijf ik aan de slag in mijn huidige functie), een plan B (hoe blijf ik aan het werk bij NN) en een plan C (hoe kom ik aan het werk buiten NN) hebt. Daartoe zal er met name rekening gehouden worden met jouw talenten en jouw wensen en je persoonlijke kracht, maar natuurlijk wordt er ook gekeken naar wat je arbeidsmarktkansen zijn.
b. Om je werk goed te kunnen doen moet voorkomen worden dat jij niet veilig en gezond kunt werken, dat wil zeggen dat werkdruk moet worden voorkomen en dat er rekening gehouden wordt met wat jij kunt, daarom moet het expliciete aandacht krijgen en een normaal bespreekbaar onderwerp zijn. Werk naar vermogen wordt de leidraad. 

Flexibiliteit
Afspraken over flexibiliteit moeten gaan over zowel de flexibiliteit van NN als de flexibiliteit van de medewerker. Uitgangspunt bij dit onderwerp is dat in eerste instantie voor wat betreft flexibiliteit naar de interne medewerkers gekeken wordt en daarna naar externe medewerkers. Bij de interne medewerkers zal in het gesprek tussen medewerker en leidinggevende de werk/privébelang en werkdruk belangrijke bespreekpunten zijn. Ook over externe flexmedewerkers willen wij afspraken maken. 

Sociaal Plan
Duidelijk is dat het Sociaal Plan als doel heeft dat het een vangnet is voor het opvangen van de gevolgen als je onverhoopt niet aan het werk kunt komen. Wel kan er rekening gehouden worden met de inspanningen van het werken aan je inzetbaarheid en je arbeidsmarktkansen. Het startpunt van het spreken over het Sociaal Plan is het huidige Sociaal Plan. 

Overige punten
Ook willen wij afspraken maken over:

  • Ieder jaar een maand van de vakbond
  • Een jaarlijkse bijdrage voor vakbondsactiviteiten binnen NN
  • Een jaarlijkse bijdrage voor vakbondsactiviteiten van onze vakbondscollega’s elders in de wereld
  • Per kwartaal een gezamenlijke inspiratiesessie over de cao, waarbij jij als medewerker geïnspireerd en geïnformeerd wordt over wat er in de cao geregeld is

Andere voorstellen

De voorstellen van NN en de andere vakorganisaties staan op Sam. Geconstateerd kan worden dat over “Uit eigen beweging” wel consensus bestaat en dat daar zeker een afspraak over komt.

Sneak preview

CNV, de andere vakorganisaties en NN zullen moeten onderhandelen over alle te bespreken punten. Uiteindelijk zal er een totaalpakket moeten komen. CNV wil jou als CNV-lid hier nadrukkelijk bij betrekken. Daarom nodigen wij jou uit voor een sneak-preview voor vakbondsleden. Leden van andere vakorganisaties worden ook uitgenodigd. Het is dus een gezamenlijke vakbondsbijeenkomst. Wij geven jou dan de meest recente update over de onderhandelingen en zullen de mening van onze leden peilen. Wanneer: 1 december 2015 van 19.30 uur tot 21.00 uur Waar: kantoor FNV, de Varrolaan 100 te Utrecht in de Henri Polakzaal. Wij hopen dat je naar deze unieke sneak preview komt.  

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid