Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Tussenresultaat Sociaal Plan Nationale Nederlanden

De cao NN zal in grote lijnen uit 3 onderdelen bestaan, te weten: Uit eigen beweging (hoe blijf jij inzetbaar), het Sociaal Plan, en de loonontwikkeling.

Over Uit eigen beweging waren we het al eens. Met betrekking tot het Sociaal Plan is er nu een tussenresultaat. Over de loonontwikkeling zijn er nog geen afspraken gemaakt.

Over het Sociaal Plan is een tussenresultaat geboekt. Het volgende is afgesproken:

 • Het huidig sociaal plan loopt door tot 1 april 2017.
 • Vanaf 1 april 2017 gaat een nieuwe beëindigingsvergoeding gelden.
 • Voor iedereen wordt gekeken wat je op 1 april 2017 op basis van het huidige sociaal plan als beëindigingsvergoeding zou ontvangen.
 • Afhankelijk van het moment van boventalligheid ontvang je dan een nieuwe beëindigingsvergoeding. Per maand gaat er een halve maand van je huidige beëindigingsvergoeding af totdat je op de uiteindelijke beëindigingsvergoeding uitkomt. Dus je moment van boventalligheid bepaalt hoe hoog je vergoeding is. Als je bijvoorbeeld op 1 juli 2017 boventallig wordt, dan zal er 1,5 maand van de huidige beëindigingsvergoeding worden uitgekeerd, tenzij je dan al op de uiteindelijke vergoeding terecht bent gekomen. De uiteindelijke vergoeding wordt hieronder beschreven.
 • Uiteindelijk wordt de nieuwe vergoeding bepaald door de formule A x B x C.
 • A wordt bepaald door het aantal jaren dat je gewerkt hebt. De 1e 10 jaar geldt dat je 1/6 maand per gewerkt half jaar krijgt. Na 10 jaar krijg je ¼ maand per gewerkt halfjaar. Ben je ouder dan 50 jaar dan krijg je vanaf je 50e jaar 1/2 maand per half jaar.
 • B is de grondslag voor het berekenen van je bedrag. Daarin worden meegenomen je maandsalaris, je pkb, je on target VIC en indien van toepassing je persoonlijke toeslag.
 • C is de vermenigvuldigingsfactor en die is 1,85.
 • Er zal niet meer dan 325.000 euro uitgekeerd worden.
 • De bemiddelingstermijn bedraagt tot 40 jaar 4 maanden, tot 50 jaar
  5 maanden en boven 50 jaar 6 maanden.
 • Als je zelf wilt vertrekken of bij boventalligheid of als er nog geen boventalligheid is, maar je laat bij vertrek geen vacature achter, dan ontvang je 75% van de bovenvermelde vergoeding. 

Deze afspraak heeft een duidelijke relatie met de afspraak over Uit eigen beweging. Iedereen zal zijn of haar eigen plan moeten hebben om aan het werk te zijn binnen je functie, binnen NN of daarbuiten. En daar heb je tijd voor nodig, vandaar dat het huidige sociaal plan doorloopt tot 1 april 2017. CNV is tevreden over dit resultaat omdat het recht doet aan de nieuwe werkelijkheid maar ook rekening houdt met de situatie bij NN zelf. 

Helaas hebben wij nog geen afspraken kunnen maken over de loonsverhoging. Volgende week onderhandelen we verder. Vanzelfsprekend houden we je op de hoogte. 

Voor vragen en opmerkingen kan je terecht bij je onderhandelaar Ike Wiersinga (i.wiersinga@cnvvakmensen.nl).

Ike Wiersinga
Bestuurder
E.: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M.: 06 2350 0986

Binnenkort worden er verkiezingen gehouden voor de sectorraden. Voor verdere informatie verwijs ik u naar onderstaande link: https://www.cnvvakmensen.nl/verkiezingen2016