Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Ontwikkelingen bij NN

Leden bij zowel NN als bij Delta Lloyd hebben het reorganisatiekader goedgekeurd. Ook het nieuwe functiehuis staat nu. Tijd om te spreken hoe het staat met de cao-afspraken over inzetbaarheid, de pilot performance management en de VIC. De afspraak over het 3e WW-jaar krijgt nu handen en voeten.

Leden akkoord met reorganisatiekader
Zowel leden van CNV Vakmensen als van de andere vakorganisaties (bij NN en Delta Lloyd) zijn akkoord gegaan met het reorganisatiekader als aanvulling op het sociaal kader reorganisatie (SKR). De eerste adviesaanvragen rondom de integratie zijn al bij de ondernemingsraad ingediend. CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties worden hiervan op de hoogte gebracht, maar hebben geen formele rol hierbij. Wij kunnen dus niet meebeslissen of een bepaald integratiebesluit terecht is of niet. Dat is de taak van de ondernemingsraad die instemmingsrecht heeft. Wij maken afspraken over het opvangen van de gevolgen van de integratie en natuurlijk kunnen onze leden bij ons terecht als zij individueel hulp of advies nodig hebben via cnvinfo@cnv.nl. Ook kun je contact opnemen met ondergetekende.

Aan de slag met inzetbaarheid
In de cao hebben wij veel afspraken gemaakt om jou te helpen te werken aan jouw inzetbaarheid. In ieder bedrijfsonderdeel wordt daar invulling aangegeven. Bij het levenbedrijf hebben ze een kaart ontwikkeld waardoor jij voor jezelf op een rijtje kan zetten wat je kunt, wat je wil, wat je mogelijkheden en je ambitie zijn. Dit is een mooi voorbeeld. Ook werken ze bij leven met een buddyssysteem. Jij kunt gecoacht worden door een collega als jij daar behoefte aan hebt. Ook tijdens de valuesweek van 9 tot en met 13 oktober zal er aandacht besteed worden aan zowel inzetbaarheid als de werk/privebalans. Op grond van afspraken in de cao kan je ook terecht bij ons loopbaanadviesbureau James Loopbaan via info@jamesloopbaan.nl.

Maand van de vakbond
Oktober is de maand van de vakbond zowel bij NN als bij Delta Lloyd. Collega’s die nog geen lid zijn en dan lid worden krijgen een jaar lang een door NN betaald lidmaatschap. Een mooie manier om kennis te maken met CNV Vakmensen. Zoals gebruikelijk komen wij flyeren. Op 17 oktober in Ede en Rotterdam en op 19 oktober in Den Haag. In die flyer bieden wij onze leden ook 3 workshops aan:

  • 30 november 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur Hoe ga je het gesprek met je leidinggevende aan over je ontwikkeling
  • 6 februari 2018 van 10.00 uur tot 17.00 uur LinkedIn
  • 18 april 2018 Welke loopbaankansen heb ik?

Ook jij kunt je voor deze workshops opgeven via www.cnvvakmensen.nl/nn. De locatie is ergens in het midden van het land.

Reparatie WW/WGA
Per 1 januari 2016 is de WW-regeling veranderd. In plaats van een WW-uitkering van maximaal 38 maanden is die maximaal 24 maanden. De afspraak was dat sociaal partners, werkgevers en vakorganisaties, afspraken zouden maken om toch tot een WW-uitkering van maximaal 38 maanden te komen. En omdat de WGA (de arbeidsongeschiktenregeling} daarin gelieerd is, gelden daar ook nu andere normen. Dat is na jarenlange onderhandelingen eindelijk gelukt. In bijgaande vraag en antwoord nieuwsbrief wordt uitgelegd wat de afspraak inhoudt. Er komt een aparte cao voor de dienstverlening, die 5 jaar geldig is. Met de NN-cao-partijen moeten wij ons aansluiten bij deze cao. Als wij dat voor 15 december van dit jaar doen dan gaan de afspraken op 1 april 2018 in. Binnenkort vragen wij jou wat jij van deze afspraak vindt. Er is helaas geen terugwerkende kracht mogelijk in deze afspraak. Daarom heeft CNV Vakmensen NN verzocht eens na te denken over wat te doen met medewerkers die werkloos zijn geworden tussen 1 januari 2016 en 1 april 2018 en die nog werkloos zijn na hun maximale termijn. Binnenkort kun je je stem uitbrengen.

Voor vragen of opmerkingen kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga
M 0623500986
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid