Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

NN: Principeakkoord Addendum Sociaal Plan

Een tijd geleden heeft u kunnen stemmen over een Onderhandelingsresultaat m.b.t. het addendum op het Sociaal Plan. De leden werkzaam bij DLG hebben destijds met een meerderheid tegen dit onderhandelingsresultaat gestemd. Er is dus geen akkoord tot stand gekomen.

Wij hebben de afgelopen periode gebruikt om tot een nieuw principeakkoord te komen. Deze vindt u in deze nieuwsbrief en de in de bijlage.

De leden werkzaam bij DLG hebben met een meerderheid tegen het oude onderhandelingsresultaat gestemd. De leden werkzaam bij NN hebben met een ruime meerderheid van 97% voor het bereikte onderhandelingsresultaat gestemd. Er was dus geen sprake van een akkoord. Dat komt omdat zowel de leden werkzaam bij DLG als de leden werkzaam bij NN moeten instemmen, wil er sprake zijn van een akkoord.

CNV Vakmensen heeft met uw werkgever een nieuw principeakkoord bereikt
Door de afwijzing van de leden zijn partijen, vakbonden en uw werkgever, weer met elkaar om de tafel gaan zitten. Wij hebben goed geluisterd naar de redenen waarom de leden tegen het bereikte onderhandelingsresultaat hadden gestemd en getracht op deze punten verbeteringen aan te brengen. Dat is op de belangrijkste punten gelukt.

Wat waren de grootste zorgpunten bij de tegenstemmers?
Uit de reacties van de leden, met name bij Delta Lloyd Groep, is gebleken dat vooral de teruggang van de termijn van 12 maanden bij een passende functie naar 6 maanden niet acceptabel was. Een ander belangrijk punt was de onduidelijkheid over de looptijd van het Sociaal Plan DLG. Tenslotte bleek er onzekerheid te zijn over het gevolg van plaatsing in het nieuwe functiehuis, voor het salaris, gezien de bepaling in het huidige Sociaal Plan. Deze zegt dat bij plaatsing op een functie met een lagere schaal er een afbouw, in 3 jaar, van het salaris zou plaatsvinden.

Wat zijn de verbeterde afspraken?
In de vervolgonderhandelingen hebben wij de nadruk gelegd op bovengenoemde punten. Nu nog geldt dat er een termijn van 12 maanden is om bij een passende functie aan de functie-eisen te voldoen. Deze gaat terug naar 8 maanden, in plaats van eerder overeengekomen van 6 maanden.

Met betrekking tot de onduidelijkheid over de looptijd van het Sociaal Plan zijn we overeengekomen dat de overige bepalingen uit het Sociaal Plan blijven gelden gedurende de looptijd van het Sociaal Plan.

Ten slotte hebben we een afspraak gemaakt dat er geen uitvoering wordt gegeven aan de afbouwregeling, zoals die nu in Sociaal Plan DLG staat, minimaal tot 1 januari 2019. Dus: minimaal tot 1 januari zal er geen afbouw plaatvinden op salarissen door plaatsing in een functie, met een lagere schaal, door de introductie van het nieuwe functiehuis.

Vinden er ook informatiebijeenkomsten plaats?
We gaan de komende twee weken alle vestigingen van DLG en NN bezoeken om uw vragen te beantwoorden en het akkoord uit te leggen. De hele tekst van het reorganisatiekader treft u in de bijlage aan.

Vestigingen NN

 • Rotterdam: maandag 4 september van 14:00-15:00 uur in Delftshaven en Kat
 • Den Haag: dinsdag 5 september van 10:00-11:00 uur in de Beatrixzaal
 • Den Haag: maandag 11 september 10:00-11:00 uur in de Beatrixzaal (Engelstalige bijeenkomst)
 • Ede: maandag 11 september van 14:00-15:00 uur in Groot Hoekelum

Vestigingen DLG

 • Helmond: dinsdag 5 september van 10:00-11:00 uur in de vergaderzaal
 • Arnhem: dinsdag 5 september van 14:00-15:00 uur in de Arubazaal
 • Zwolle: donderdag 7 september 10:00-11:00 uur op de 3de
 • Amsterdam: dinsdag 12 september van 10:00-11:00 uur in het restaurant

Bij elke bijeenkomst zal er minimaal één vakbondsbestuurder van de drie bonden (CNV, FNV en De Unie) aanwezig zijn. De betreffende bestuurder zal uw vragen beantwoorden, ongeacht van welke bond u lid bent.

Moeten de leden werkzaam bij NN weer stemmen? Immers, een meerderheid van 97% had al voor gestemd.
De CNV leden werkzaam bij NN hoeven niet weer te stemmen. De vorige keer had al een ruime meerderheid voor gestemd. Bij de nieuwe afspraken zijn er geen negatieve afspraken gemaakt. Wel bent u van harte uitgenodigd om de informatiebijeenkomsten bij te wonen.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen?
Mocht u nog vragen en opmerkingen hebben kunt u mailen naar a.towhidi@cnvvakmensen.nl of bellen naar nummer +31 6 2047 18 83.

Afshin Towhidi (mede namens collega Ike Wiersinga)
bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid