Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Kleine stapjes in cao-overleg NN

Tijdens het cao-overleg bij NN zijn er kleine stapjes gezet. Er is gesproken over welke loonlijn voor de toekomst een goede is voor NN en wat dat betekent voor eventuele bovenschaligheid. Ook kwam het onderwerp pensioen weer aan de orde.

Welk loon is redelijk voor welke functie in de toekomst en wat betekent dat voor de huidige medewerkers?
Dat was de discussie tijdens het cao-overleg. CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties hebben nadrukkelijk aangegeven, dat voor ons belangrijk is dat zo min mogelijk medewerkers bovenschalig zijn. Bovenschalig betekent dat je meer geld iedere maand krijgt dan je conform je salarisschaal behoort te krijgen. Daarnaast hebben wij aangegeven, dat als medewerkers al bovenschalig zijn je dat niet met een bedrag ineens kan afkopen, zoals NN heeft geschreven in de werkgeversvoorstellenbrief. We hebben nog geen afspraken kunnen maken over een toekomstige loonlijn, dus welk loon past bij welke functie. Gelukkig heeft NN wel het voorstel, om bovenschaligheid met een bedrag in een keer af te kopen, ingetrokken.

Pensioen: Wordt het een individuele spaarpot of een collectieve regeling?
Zoals al in eerdere nieuwsbrieven aangegeven heeft CNV Vakmensen zich nogal stevig op het standpunt gesteld dat wij geen afspraak willen en kunnen maken over een zg. IDC-regeling, een individuele spaarpot voor pensioen. Daar hebben wij 2 redenen voor gegeven:

  • We geloven in pensioen gebaseerd op solidariteit, waarin niet het volledige risico van hoe hoog je pensioen al dan niet wordt, bij de medewerker ligt;
  • Er wordt vanuit “Den Haag” aan een nieuw pensioenstelsel gewerkt, daar willen wij bij NN geen voorschot op nemen.

NN had in eerder overleg en in de werkgeversvoorstellenbrief beweerd dat zij een IDC-regeling af wilde spreken. In het overleg kwamen partijen tot de conclusie dat wij nu over een collectieve regeling (CDC) verder gaan praten. Over de inhoud van de regeling gaan we de volgende keer verder onderhandelen.

Het volgende cao-overleg: de focus op pensioen
Begin november is er weer een 2 daags cao-overleg. Er is afgesproken dat we in ieder geval dan duidelijkheid moeten hebben over pensioen. Als het mogelijk is zullen ook alle andere onderwerpen aan de orde komen. Totaal zijn er in november en december nog 5 onderhandelingsdagen gepland. Vanzelfsprekend blijven we jou op de hoogte houden.

Nog vragen of opmerkingen?
Dan kan je of bij mij terecht of reageren via https://www.jeachterban.nl/nationale-nederlanden.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 50 09 86
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid