Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Focus op pensioen in laatste cao-overleg NN

Zoals vorige keer was afgesproken lag in het laatste cao-overleg de focus op pensioen. Helaas zijn wij daarover nog niet tot een conclusie gekomen. Ook hebben wij het over de harmonisatie van de cao’s gehad. En er is heel kort gesproken over beloning. Helaas heeft het overleg veel tijd nodig.

Pensioen blijft een lastig onderwerp

Ook al is het individuele spaarpotje over pensioen van tafel, pensioen is nog steeds een lastig punt. Omdat de rente de afgelopen jaren zeer laag was, zijn de pensioenkosten enorm gestegen. Dat is niet goed voor NN, maar ook niet voor de medewerker. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe afspraak over pensioen, die daar rekening mee houdt.

Bij Delta Lloyd loopt de pensioenovereenkomst met het pensioenfonds over 2019 nog door. Bij NN eindigt de pensioenovereenkomst eind 2018. Om die reden zijn wij het er in ieder geval over eens dat er een tussenjaar komt. Vanaf 2020 zal er dan voor iedereen dezelfde pensioenregeling gelden. Dat betekent dat wij nu spreken over wat gebeurt er voor de NN-ers, die in het CDC pensioenfonds NN zitten, voor wat betreft pensioen in 2019, en ook voor de hele “nieuwe” NN-populatie vanaf 2020. Concreet betekent dat in ieder geval dat het pensioen van de oud-Delta Lloyd mensen nog tot eind 2019 doorloopt.

Laatste bod voor 2019

Voor 2019 is het laatste bod van NN (voor oud-NN-ers) dat er uitgegaan wordt van een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar en de daarbij behorende opbouw van 1,738 per jaar (dat was al zo afgesproken voor 2019). Conform de huidige cao-afspraak zou in 2019 de eigen bijdrage, die jij als medewerker maandelijks betaalt voor je pensioen, stijgen naar 7% en in 2020 stijgen naar een maximum van 7,5%. Bij Delta Lloyd betalen medewerkers 6% eigen bijdrage. Reden voor CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties om voor te stellen dat ook voor NN-ers die eigen bijdrage op 6% blijft staan, zodat je een gelijk startpunt hebt in 2020 als de pensioenregelingen worden samengevoegd. Dat zit ook in het laatste bod van NN.

De totale premie die wordt betaald aan pensioenen (inclusief de 6% eigen bijdrage) kan volgens NN niet meer zijn dan 30%. Als de kosten daarboven uitkomen wordt de opbouw gekort. Tevens heeft NN voorgesteld om het nabestaandenpensioen op risicobasis in te voeren (Dat is al zo bij Delta Lloyd). Dat betekent dat je niet meer spaart voor je nabestaandenpensioen, maar daar een soort verzekering voor afsluit. Daar zit meer risico voor jou als medewerker in, omdat als je NN verlaat het ophoudt. Bij het huidige nabestaandenpensioen op spaarbasis blijft het gespaarde op jouw pensioenoverzicht staan. Argument van NN voor dit voorstel is dat anders het ten koste gaat van de opbouw voor het ouderdomspensioen. Graag hoor ik van jou wat jij hiervan vindt. Daarbij moet je wel weten dat in beide gevallen je het stuk nabestaandenpensioen kan omzetten in ouderdomspensioen en andersom.

Laatste bod voor 2020

Voor 2020 en verder is het laatste bod van NN voor de hele “nieuwe” NN populatie dat er 1 pensioenregeling komt. De pensioenrichtleeftijd wordt 68 jaar, omdat de AOW-leeftijd boven de 67 jaar uitkomt, is dat ook logisch. Het gevolg is dan ook dat de opbouw 1,875 per jaar wordt voor ouderdomspensioen. Het nabestaandenpensioen vindt op risicobasis plaats. En de totale premie (betaald door zowel werkgever als werknemers) kan niet meer zijn dan 30%. Voor de premie was dit het maximale bod, meer zat er niet in, aldus NN. Voor medewerkers zal dan in 2020 de eigen bijdrage stijgen naar 7% en in 2021 naar 7,5%. Dat was een oude afspraak met “oude” NN, die als het ware een jaar opschuift.

CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties hebben aangegeven, dat de totaalpremie en het feit dat het nabestaandenpensioen op risicobasis wordt voorgesteld nog discussiepunten zijn.

Laatste voorstel NN over beloning teleurstellend

Vakorganisaties hebben naar aanleiding van de pensioendiscussie NN ook uitgedaagd om aan te geven wat werkgever wil met de beloning. Ook omdat NN steeds maar zegt dat die onderwerpen met elkaar verbonden zijn. NN heeft een voorstel gedaan met “hun” pensioenvoorstel in het achterhoofd. De salarislijn komt op algemene markt uit (dat is zo’n 5% lager dan momenteel). Dat betekent dat er veel medewerkers boven het maximum van de schaal uitkomt, de zg. bovenschaligheid. De VIC (variabele beloning NN) wordt afgeschaft en komt bovenop de schalen. Dat betekent dat de schalen met 2,5% stijgen en er iets minder bovenschaligheid is. De berekening van de VIC omzetten in vast salaris, is ingewikkeld en nog niet uitgediscussieerd. Hoe de bovenschaligheid wordt opgelost is nog ter discussie, in ieder geval niet door een eenmalige afkoop.  Over loonsverhoging voor iedereen heeft NN nog niets gezegd.

We zijn er nog lang niet

Over de onderwerpen pensioen en loon zijn wij er nog steeds niet uit. Volgende keer staat dat weer op de agenda van de onderhandelingstafel. Ook over de harmonisatie van de 2 cao’s hebben wij nog geen afspraken kunnen maken. We hebben nog helemaal niet gesproken over inzetbaarheid en sociaal plan. Er staan nog 4 overlegdata gepland. NN organiseert als werkgever inloopsessies. Wij raden je aan daar naar toe te gaan en de werkgever kritisch te bevragen. Vanzelfsprekend blijven we je van de loop van de onderhandelingen op de hoogte houden.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht of via www.jeachterban.nl/nn.

Bestuurder CNV Vakmensen
Ike Wiersinga
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M 0623500986

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid