Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Conceptvoorstellen NN cao

De afgelopen weken zijn 3 themagroepen aan de slag gegaan met wat er in de nieuwe NN cao moet komen. Deze themagroepen hebben hun adviezen gepresenteerd. Daarmee is de inventarisatiefase afgesloten en starten de formele onderhandelingen. Op basis van de adviezen, eerdere wensen van CNV-leden en het CNV-beleid vragen wij nu aan jou te reageren op de conceptvoorstellen, die CNV Dienstenbond zal indienen.

CNV uitgangspunt

CNV wil dat de cao uitstraalt dat jij als medewerker op waarde geschat wordt, maar ook dat er ruimte is voor diversiteit. Iedere medewerker is van waarde. Wij willen dat terugzien in alle afspraken. Maar daar hoort wat betreft het CNV ook bij dat uit de cao solidariteit tussen verschillende groepen tot uitdrukking komt, of dat nu tussen jong en oud, man en vrouw, met of zonder kleurtje, met of zonder arbeidsbeperking is, wel of niet in de top van het bedrijf.

Rekening gehouden met

In de conceptvoorstellen is er rekening gehouden met de eerder geuite wensen van CNV-leden, het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV, maar ook met de adviezen, die de themagroepen “Uit eigen beweging”, “Wendbaar NN” en “Waarderen”. 

De conceptvoorstellen

1.    Inkomen (Waarderen)
Wij willen recht doen om jouw inspanningen voor NN daarom willen wij
a.    Een salarisverhoging van 2% per jaar
b.    Een extra waarderingsuitkering voor alle inspanningen rondom de beursgang maar ook voor alle commotie met betrekking tot de verhoging van het vaste salaris van de top
c.    De C-factor in de VIC wordt nu voor 2/3 door financiële resultaten en 1/3 door klantwaardering bepaald. De klantwaardering wordt voor een deel bepaald door de NPS-score en voor een deel door de waardering ten opzichte van andere bedrijven. Wij willen dat het voor de helft door de NPS-score (daar heb je immers direct invloed op) en voor de helft door de waardering ten opzichte van andere bedrijven wordt bepaald.
d.    Een stimuleringsuitkering op het moment dat jij intern iets anders gaat doen.

2.    Duurzame inzetbaarheid (eigen beweging)
De veranderingen binnen NN gaan heel snel. En natuurlijk willen wij dat jij daarop voorbereid bent. Daarom willen wij conform het advies van de werkgroep “Uit eigen beweging” dat jij een plan A (hoe blijf ik aan de slag in mijn huidige functie), een plan B (hoe blijf ik aan het werk bij NN) en een plan C (hoe kom ik aan het werk buiten NN) heeft. Daartoe zal er met name rekening gehouden worden met jouw talenten en jouw wensen en je persoonlijke kracht, maar natuurlijk wordt er ook gekeken naar wat je arbeidsmarktkansen zijn.

3.    Veilig en gezond werken (Uit eigen beweging)
Om je werk goed te kunnen doen moet voorkomen worden dat jij niet veilig en gezond kunt werken, dat wil zeggen dat werkdruk moet worden voorkomen en dat er rekening gehouden wordt met wat jij kunt
a.    Werkdruk is een onderwerp dat expliciete aandacht behoeft. Iedere OR heeft een checklist werkdruk waarmee gewerkt wordt, ongeacht of er nu een reorganisatie plaatsvindt of niet.
b.    In het gesprek met de leidinggevende is het ervaren van werkdruk en de  balans werk/privé, mantelzorg etc. een normaal onderwerp van gesprek.
c.    In het werk wordt rekening gehouden met wat jij kan in plaats van dat er voor iedereen dezelfde targets geldt, werk naar vermogen wordt de leidraad. Dat komt het best tot zijn recht in zelfsturende teams.

4.    Flexibiliteit (Onderdeel van Wendbaar NN)
Afspraken over flexibiliteit moet gaan over zowel de flexibiliteit van NN als de flexibiliteit van de medewerker. Uitgangspunt bij dit onderwerp is dat in eerste instantie voor wat betreft flexibiliteit naar de interne medewerkers gekeken wordt en daarna naar externe medewerkers.

Bij de interne medewerkers zal in het gesprek tussen medewerker en leidinggevende de werk/privébelang en werkdruk belangrijke bespreekpunten zijn.

Voor externe flexibele medewerkers geldt dat 
a.    Er een visie moet komen over wanneer flexibiliteit nodig is in overleg tussen NN, vakorganisaties en de medezeggenschap 
b.    Flexmedewerkers moeten recht hebben op alle faciliteiten vanuit de cao en het sociaal plan
5.    Sociaal Plan (Onderdeel Wendbaar NN)
Duidelijk is dat het Sociaal Plan als doel heeft dat het een vangnet is voor het opvangen van de gevolgen als je onverhoopt niet aan het werk kunt komen. Wel kan er rekening gehouden worden met de inspanningen van het werken aan je inzetbaarheid en je arbeidsmarktkansen. Het startpunt van het spreken over het Sociaal Plan is  het huidige Sociaal Plan.

6.    Overige punten
Ook willen wij afspraken maken over:
-    Ieder jaar een maand van de vakbond
-    Een jaarlijkse bijdrage voor vakbondsactiviteiten binnen NN
-    Een jaarlijkse bijdrage voor vakbondsactiviteiten van onze vakbondscollega’s elders in de wereld
-    Per kwartaal een gezamenlijke inspiratiesessie over de cao, waarbij jij als medewerker geïnspireerd en geïnformeerd wordt over wat er in de cao geregeld is.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid