Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Stem over Het Andere Plan ASR

Op 3 december hebben vakorganisaties en ASR afspraken gemaakt over het sociaal plan voor de komende drie jaar. Nu ben jij aan zet: breng je stem uit over het nieuwe HAP.

Resultaat

In de afgelopen periode hebben we verschillende gesprekken gevoerd over het HAP na 2018. Vanuit de visie op duurzame inzetbaarheid wil ASR meer financiële middelen steken in ontwikkeling binnen Mijn Budget en minder financiële middelen in het vangnet. Over de afgelopen jaren is te zien dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van Mijn Budget en ook dat steeds meer mensen aansluitend werk vinden bij boventalligheid. 
CNV Vakmensen is blij met de inzet op ontwikkeling en de resultaten die bereikt worden, maar wil daarnaast ook goede financiële afspraken voor de mensen die door een reorganisatie de organisatie (dreigen) te moeten verlaten. De afspraken zoals die nu voorliggen voldoen aan beide wensen.

Breng je stem uit over het resultaat

CNV Vakmensen is positief over het behaalde resultaat en hoort graag jouw mening hierover. Om meteen naar de stemming te gaan, klik hier. Stemmen kan tot en met 17 december 2018. Heb je voordat je kan stemmen nog vragen, neem dan contact met mij op. 

De nieuwe afspraken in hoofdlijnen:

 • Het sociaal plan is voor 2019, 2020 en 2021.
 • Het sociaal plan bevat geen verandering in 2019.
 • In de jongste leeftijdscategorie is er geen verlaging in mijn vangnet toegepast waardoor bodem van 1,25% intact is gebleven.
 • In 2020 en 2021 is er geschoven in de percentages en leeftijdscategorieën in mijn vangnet.
 • Een verhoging van Mijn Budget in 2020 waardoor mensen meer kunnen investeren in hun eigen ontwikkeling en hiermee de eigen kansen op de arbeidsmarkt vergroten.
 • Een financiële vrijwillige vertrekregeling in fase 1 ter hoogte van 90% van mijn vangnet.
 • De mogelijkheid om in fase 2 ook Mijn Budget uit fase 3 te activeren.
 • Vertrek voor de ontslagdatum in fase 3 geeft ook recht op Mijn Vangnet
 • Overgangsregeling 50+ blijft dit sociaal plan van toepassing.
Voor de volledige afspraken en percentages verwijs ik je naar het onderhandelingsresultaat in de bijlage. Op punten waarover we geen nieuwe afspraken hebben gemaakt, blijft het Hap ongewijzigd.

Cao

Er is een eerste uitwisseling geweest van voorstellen voor een nieuwe looptijd van DAC. Volgende week vrijdag zitten we weer aan tafel om dieper in te gaan op de thema’s die op tafel liggen. De thema’s die op tafel liggen zijn: loon, mobiliteit van en naar het werk, ontwikkeling, arbeidstijden en werkweekomvang, werkdruk, duurzame inzetbaarheid, werk- en privé balans en gezonde werkplekken.

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op. 

Tamara Westerink, bestuurder CNV Vakmensen
E t.westerink@cnvvakmensen.nl 
M 06 5120 2991

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid