Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Stand van zaken SP TVM

Afgelopen weken hebben vakbonden, OR en werkgever de laatste hand gelegd aan tekst van het sociaal plan dat ondertussen op jullie intranet geplaatst. Het heeft even geduurd voordat deze klaar was maar uiteindelijk is het gelukt. Afgelopen maandag spraken vakbonden met werkgever in Hoogeveen.

Scholing, tekst sociaal plan en adviesaanvragen

Met werkgever is gesproken over de nog lopende zaken. Belangrijke onderwerpen waren scholing, de tekst van het sociaal plan en de adviesaanvragen. Werkgever heeft ons uitgebreid geïnformeerd over de lopende en komende adviesaanvragen. Wij hebben vooral gevraagd naar de gevolgen voor de werkgelegenheid en welke maatregelen er genomen worden om te voorkomen dat mensen ontslagen worden. Met werkgever is afgesproken dat vakbonden tijdig en voldoende geïnformeerd worden over de komende adviesaanvragen.

Duurzame inzetbaarheid en scholing

In het sociaal plan zijn afspraken gemaakt rondom duurzame inzetbaarheid en scholing. Deze afspraken zullen door de OR worden uitgewerkt. Wij hebben bij werkgever het belang aan maximale inzet op scholing benadrukt. Vooral voor degenen die mogelijk met reorganisaties te maken krijgen. Werkgever heeft meegedeeld dat het strategisch opleidingsplan en studiekostenregeling klaar zijn en bij de raad van bestuur liggen. Daarna kan de OR instemming verlenen en kunnen deze geïmplementeerd worden.

Mogelijkheid voor oudere medewerkers om minder te gaan werken

Daarnaast hebben wij gevraagd hoe de stand van zaken is met betrekking tot de mogelijkheid voor oudere medewerkers van TVM om op enig moment minder te gaan werken. Werkgever heeft aangegeven met de OR hierover in overleg te zijn. Wij als vakbonden hebben de OR ondertussen van informatie voorzien over de manier waarop generatiepact-achtige afspraken elders zijn vormgegeven. Werkgever gaf in het gesprek aan dat hij voor 1 juli hier concrete afspraken met de OR over wil maken zodat mensen er ook daadwerkelijk gebruik van kunnen maken. Met werkgever is verder afgesproken dat er in ieder geval na de zomervakantie weer een periodiek overleg plaatsvindt tussen bonden en werkgever.

Overleg met de OR

CNV Vakmensen heeft regelmatig overleg met de OR over lopende zaken. OR en vakbonden houden elkaar wederzijds op de hoogte van belangrijke zaken. De samenwerking met de OR is goed.

Wat doet vakbond voor jou?

Wij begrijpen dat er veel veranderingen plaatsvinden en dat het spannende tijden zijn. Mocht je vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wil je iets weten over het sociaal plan en cao, of heb je vragen over de aangekondigde adviesaanvragen? Bel of mail gewoon.
Vrees je dat je voor ontslag in aanmerking komt dan is het altijd raadzaam om even te bellen. Als lid van CNV Vakmensen heb je recht op ondersteuning door onze juristen. Neem dan contact met met CNV Info, telefoon 030-7511007. 
Stuur deze nieuwsbrief ook door naar jouw collega’s die nog geen lid zijn zodat zij ook geïnformeerd zijn.

Ik ben solidair-campagne

Het kabinet komt dit jaar met belangrijke wetten rondom flexibilisering. Wij willen van leden en niet-leden weten hoe zij over dit onderwerp denken. Het uiteindelijke doel is om alle meningen, argumenten, voors en tegens, in kaart te brengen en een signaal af te geven aan de politiek.

Bijeenkomsten

Op 22 en 27 maart organiseren we bijeenkomsten. Op 22 maart in het CNV-kantoor in Utrecht en op 27 maart bij Van der Valk in Drachten, van 19.30 uur tot 21.30 uur. Wij gaan dan weer met leden en niet-leden in gesprek en zullen de meningen en argumenten in kaart brengen. Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp vaste- en flexcontracten is van harte welkom. Aanmelden kan hier.

Op onze online community Je Achterban kun je ook meediscussiëren over de stelling “Een vast contract is voor dinosaurussen”.

Roderik Mol,
bestuurder CNV Vakmensen
E: r.mol@cnvvakmensen.nl
M: 06 – 20 47 18 90

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid