Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Doel van sociaal plan gesprekken bij a.s.r.: medewerkers werk- en inkomenszekerheid

Uit gesprekken tussen HR en de vakbonden blijkt dat een van de belangrijkste pijlers van het nieuwe sociaal plan is het bieden van werk- en inkomenszekerheid aan alle medewerkers. De komende maanden werken de bonden en a.s.r. samen aan een nieuw plan: Het Andere Plan.

Op 1 januari 2016 eindigt de looptijd van het huidige sociaal plan. Daarom zijn a.s.r. en de vakbonden, FNV Finance, De Unie en CNV Dienstenbond met elkaar in gesprek over een nieuw plan. Omdat a.s.r. de focus meer wil richten op duurzame inzetbaarheid en de vakbonden meer de lijn van het huidige sociaal plan voort willen zetten, is besloten geen onderhandelingen te starten, maar in co-creatie aan de slag te gaan. Zo willen de partijen verkennen hoe een betere samenhang te maken is tussen werken aan inzetbaarheid, een betere arbeidsmarktpositie en een goede – financiële – opvang bij boventalligheid. 

Het Andere Plan

Life-time employment is niet langer het uitgangspunt. Door technologische ontwikkelingen en een veranderende klantvraag moet het werk anders worden ingericht en worden er andere competenties en vaardigheden van medewerkers gevraagd. De belangrijkste punten die alle partijen in Het Andere Plan terug willen zien, zijn:

 • Ontwikkelmogelijkheden en begeleiding voor werkzekerheid
 • Voor het kunnen blijven uitoefenen van je functie, je carrièreplanning, maar ook wanneer je werk bij a.s.r. ophoudt, moet je een plan hebben. Dat plan wordt door a.s.r. gefaciliteerd, maar jij moet het doen. Werken aan je inzetbaarheid hoort bij werken bij a.s.r.
 • Ruimte voor diversiteit
  Niet iedereen is, kan of wil hetzelfde en daarom moet er ruimte zijn om maatwerkafspraken te maken.
 • Financieel vangnet
  Je maakt keuzes meestal vrijwillig, maar je kunt ook gedwongen worden keuzes te maken door organisatiewijzigingen bij a.s.r. In het eerste geval kan het je helpen de stap te zetten als je financiële risico’s beperkt worden door bijvoorbeeld een tijdelijke inkomensaanvulling. Bij onvrijwillig vertrek kunnen de financiële consequenties veel groter zijn en is het van belang een goede regeling af te spreken. Uitgangspunt is het hebben van werk, want dat biedt de meeste financiële zekerheid. Als dat niet lukt, moet er een vangnet zijn. 

Het proces

Er is nu anderhalve dag gebrainstormd en binnenkort zitten a.s.r. en vakbonden weer bij elkaar. De intentie is om constructief verder te bouwen aan een nieuw plan met een goede overgang vanuit de oude situatie naar de nieuwe. Co-creatie zolang dat kan, maar er zullen aan het einde ook punten zijn waarover met elkaar moet worden onderhandeld. Het resultaat moet goed zijn, voor jou, de vakbonden en de werkgever. Zowel a.s.r als de vakbonden vinden het belangrijk dat er draagvlak is voor het nieuwe plan. 

Maand van de vakbond

Tijdens de vorige cao onderhandelingen hebben we met a.s.r. afgesproken dat vakbonden, in samenwerking met a.s.r. meer aandacht krijgen in het bedrijf. Daarvoor hebben we de maand van de vakbond bedacht. Tijdens deze maand worden de vakbonden op de kaart gezet en kunnen alle medewerkers, een jaar lang op kosten van a.s.r. lid worden van een vakbond naar keuze.

Meer informatie hierover is te vinden op onze gezamenlijke website:

http://maandvandevakbond.nl.web156.hostingdiscounter.nl

We komen ook langs:

Natuurlijk komen we ook langs om alle a.s.r. medewerkers kennis te laten maken met de vakbond. We houden op 12 november as vanaf 11.30 uur een lunchbijeenkomst in het restaurant in Utrecht. Kom dus vooral en neem uw collega’s mee. We vertellen iedereen graag iets over wat vakbonden doen bij a.s.r. Hopelijk kunnen we dan ook al iets vertellen over de gesprekken over jullie nieuwe sociaal plan.

Houd verder alle informatieborden en het intranet in de gaten voor berichten van de vakbonden.

Contact

Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met bestuurder Sandra Hendriks, s.hendriks@cnvdibo.nl, 023-5670684. 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid