Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao- overleg verzekeraars: zicht op een resultaat

In het nieuwe jaar zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao op 17 en 30 januari weer voortgezet. Er worden stappen gezet waardoor een resultaat in zicht is, maar zoals altijd is de loonparagraaf het laatste punt en kijken partijen daar anders tegenaan.

Werkgevers kijken vooral naar de beheersing van de kosten. Vakorganisaties zien ruimte voor een koopkrachtverbetering na de magere jaren die achter ons liggen. In deze nieuwsbrief informeren we jullie over de laatste stand van zaken rondom de belangrijkste onderwerpen.

Looptijd

We willen een cao voor de kalenderjaren 2018 en 2019. 

Pensioen

Dit dossier heeft tot nu toe heel veel tijd gekost. Gezamenlijk konden we er nog wel uitkomen dat de kosten van pensioen een onderdeel zijn van het cao-overleg en dat deze kosten de laatste jaren behoorlijk zijn opgelopen. Werkgever zien echter vooral een oplossing in een stelselwijziging. De huidige regeling exclusief op basis van middelloon moet worden uitgebreid naar een mogelijkheid van een beschikbare premieregeling. Daarbij speelt een rol dat in het verzekeringsbedrijf zelf veel klanten afscheid hebben genomen van de verzekerde regeling, en zijn overgestapt naar een beschikbare premieregeling. Voor de vakbeweging is deze pensioenvariant niet de meest voor de hand liggende optie.

Studierapport

Na het studierapport van afgelopen zomer en de uitgebreide discussie van de afgelopen maanden, zijn we uiteindelijk de beschikbare premie-variant gaan verkennen. Onder de voorwaarde dat er gewerkt wordt met een premiestaffel van onder de 2% (de meeste regelingen in de markt gaan uit van 3 of 4%, wat met de huidige rentestand niet realistisch is), en dat er compensatie komt voor de risico-overdracht van werkgever naar werknemer. Op 30 januari bleek dat de werkgevers deze voorwaarden willen inlossen met een staffel van 1,85% en een vermindering van de eigen bijdrage voor de werknemer. Daarmee bereikten we een doorbraak in het overleg. Er worden nu verschillende punten uitgewerkt voor het overleg van 15 februari a.s.

Loon

Op dit dossier lopen de meningen nog uiteen. Voor de vakorganisaties is koopkrachtverbetering het uitgangspunt. Wij hebben daarom tijdens de laatste onderhandelingen het volgende loonvoorstel gedaan:

  • een structurele loonsverhoging van 2% per 1-3-2018  en
  • een structurele loonsverhoging van 2,5% per 1-1-2019 

Werkgevers vinden dit niet verantwoord en wijzen erop dat de kosten te veel toenemen en daarmee de werkgelegenheid onder druk komt te staan. Zij hebben daarom een tegenvoorstel gedaan, waar wij nog niet helemaal tevreden over zijn. Met name in 2019 vinden we het nog onvoldoende. Over dit onderwerp spreken we de volgende keer dus ook nog door. 

Flex

 De vakorganisaties hebben voorgesteld om bij inhuur van uitzendkrachten als uitgangspunt te nemen het loon zoals dat intern geldt voor de vaste krachten. Dit in lijn met de opdracht uit de cao voor de uitzendbranche. Werkgevers studeren op ons voorstel. Voor ons is dit een belangrijk punt, we willen geen concurrentie tussen ‘’dure’’ eigen mensen en ‘’goedkope’’ externen.

Loon- en functiegebouw

 In de huidige cao zit geen elevant loongebouw. Het loongebouw stamt nog uit de jaren ’80 toen de grote verzekeraars nog onder de cao vielen. We kennen nu 4 loongroepen met bedragen die in de praktijk niet worden betaald. De aan de loonschalen gekoppelde functies representeren geenszins meer de voorkomende werkzaamheden, bijvoorbeeld ontbreken ICT-functies. We hebben overeenstemming over een studie naar een actueel loon- en functiegebouw.

Duurzame inzetbaarheid

 Het budget voor Duurzame Inzetbaarheid wordt verhoogd naar € 750, = en kan binnen de looptijd van de cao ook worden gespaard. Daarnaast willen we een arbeidsmarkt scan aan alle medewerkers gaan aanbieden.

We houden je op de hoogte

We praten op 15 februari 2018 verder. Laten we hopen dat we er nu snel uit zijn.

Heb je vragen of opmerkingen, laat het me dan zeker weten.
Je kunt me bereiken via s.hendriks@cnvvakmensen.nl of  via 06-10539520.

Sandra Hendriks-Sneijder
Cao- onderhandelaar financiële dienstverlening
s.hendriks@cnvvakmensen.nl
 

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid