Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-akkoord bereikt over cao verzekeringsbedrijf

Cao-partijen hebben op 17 december 2019 een onderhandelingsakkoord bereikt voor één nieuwe cao voor binnendienst- en buitendienstmedewerkers. De cao gaat in per 1 januari aanstaande en heeft een looptijd van één jaar.

Goede gesprekken
Tijdens het laatste cao-overleg hebben we aan de werkgevers heel duidelijk gemaakt dat voor de medewerkers in de sector een substantiële loonsverhoging heel erg belangrijk is. Daarnaast hebben we goede gesprekken gevoerd over duurzame inzetbaarheid en concrete afspraken die dit kunnen bevorderen.

Tijd
Hierdoor kwamen er een aantal mooie afspraken op tafel die met name voorzien in meer tijd voor medewerkers. Tijd om aan de slag te gaan met een nieuwe carrière, tijd om er even tussenuit te gaan in het kader van vitaliteit en tijd om te genieten van de geboorte van een kind.

Hoofdlijnen van het akkoord
Naast de loonafspraak van 3,25% structurele loonsverhoging per 1 februari 2020, hebben partijen uitgebreid gesproken over vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en arbeidskostenontwikkelingen. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen:

 • Het invulling geven aan duurzame inzetbaarheid, onder andere door het invoeren van een vitaliteitsregeling.
 • Het instellen van een werkgroep die advies geeft over een nieuw en modern functiewaarderings- en beloningssysteem, inclusief een regeling voor demotie en arbeidsmarkttoeslagen.
 • Het instellen van een werkgroep die advies uitbrengt over de beheersbaarheid van de kosten van de basispensioenregeling in relatie tot renteontwikkelingen.
 • Het formuleren van een gezamenlijke uitwerking van de Werkcode Financiële Sector, waarin de gelijke behandeling van alle werkenden in een organisatie centraal staat.
 • Het moderniseren van de cao-teksten en daarmee ook het samenvoegen van de cao binnen- en buitendienst.
Positief
Het samenstel van deze afspraken maakt dat wij er als CNV Vakmensen positief tegenover staan. Veel van onze punten, met name op het vlak van verlof, zijn geregeld. Ook is de loonsverhoging zeer reëel in deze sector. Daarbij gaan we ook op zoek naar de noodzakelijke modernisering van de arbeidsvoorwaarden in de komende cao-periode.

Stemmen en tekst onderhandelingsresultaat 
Aan de teksten van het resultaat wordt nog hard gewerkt. Die sturen we jullie z.s.m. toe, tezamen met een stemformulier zodat jullie ons kunnen laten weten wat jullie van de gemaakte afspraken vinden.

Sandra Hendriks-Sneijder,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 10 53 95 20
E s.hendriks@cnvvakmensen.nlM1912 0992 SHS/ij

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid