Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Achmea

Vorige week is er een onderhandelingsresultaat bereikt over de Cao Achmea. CNV legt dit resultaat aan jou voor, omdat wij tevreden zijn. Jij kunt tot 5 januari 2016 over het resultaat stemmen. Er zijn afspraken gemaakt over loon, looptijd, inzetbaarheid, flexibiliteit, arbeidsvoorwaardenwinkel, pilot belonen, werkgelegenheid, waaronder 3e WW-jaar en Participatiewet, hypotheekrentekorting,mobiliteit, de menselijke maat en vakbondsfaciliteiten.

Wat is er afgesproken?

Het hele akkoord vind je hier.

In grote lijnen  is het volgende afgesproken:

 • Een looptijd van 1 jaar van 1 december 2015 tot 1 december 2016
 • Een loonsverhoging van 1,25% per 1 januari 2016
 • Voor wat betreft inzetbaarheid is afgesproken dat jij wordt geactiveerd om echt met je inzetbaarheid aan de slag te gaan. En vanzelfsprekend kan je daarbij gebruikmaken van ons loopbaanadviesbureau Kans (info@loopbaanadviesbureaukans). Omdat bij Achmea en daarbuiten er steeds veranderingen zijn, is het verstandig om hiermee aan de slag te gaan. Daar tijd en geld daarbij een belemmering kunnen vormen, hebben wij afgesproken dat dit niet meer kan en dat als dat toch zo is er oplossingen gezocht worden. Ook worden er enkele pilots gestart over bijvoorbeeld een persoonlijk budget (in tijd en/of geld), aan de slag voor ouderen en experimenten om te kijken wat je op de werkvloer kan doen. Dit alles zal goed gemonitord en gecoördineerd worden door een commissie, waar het CNV ook in zit.
 • Omdat er veel verandert is er ook flexibiliteit nodig. Er is afgesproken dat bij een contract van 36 uur er 6 uur meer of minder gewerkt kan worden als dat nodig is. De OR moet hierop instemming geven. En cao-partijen, waaronder CNV kijken dan of het niet in strijd is met de cao en of er ook naar medewerkers geluisterd is. Dat zou betekenen dat vaste medewerkers flexibeler worden, maar dat er minder externe flexmedewerkers nodig zijn.
 • Per 1 januari 2017 komt er een arbeidsvoorwaardenwinkel met een persoonlijk keuzebudget, met daarin de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de bovenwettelijke vakantiedagen. Je kunt dat budget in ieder geval gebruiken voor uitbetaling, aankoop van verlof en verkoop van verlof. In de loop van de cao wordt ook gekeken of dit uitgebreid kan worden bijv. met vakbondscontributie of fiets.
 • Er komt een pilot belonen. Een andere manier van werken noopt misschien wel tot een andere manier van belonen. Dat gaan we onderzoeken. Maar daarvoor moet er eerst duidelijk zijn wat we willen. Dat gebeurt in de loop van de cao.
 • Voor wat betreft werkgelegenheid is er een hele mooie afspraak gemaakt om aan het eind van 2016 25 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te hebben conform de Participatiewet. Ook is afgesproken dat als er meer duidelijkheid is over de uitvoering van de afspraken op landelijk niveau over het 3e WWjaar, wij dan in overleg treden hoe dit bij Achmea invulling te geven.
 • Voor medewerkers, die vanaf 1 juli 2016, in dienst treden zullen geen gebruik meer kunnen maken van de hypotheekrentekorting.
 • In de komende cao-periode zullen er concrete afspraken gemaakt worden over mobiliteit.
 • Voor de vakbondscollega’s elders is een bijdrage voor internationale collegialiteit van 15.000 euro afgesproken.
 • In de cao-periode gaan CNV, de andere vakorganisaties en Achmea met de medewerkers in gesprek over een aantal onderwerpen. Een van de onderwerpen is het door het CNV aangekaarte menselijke maat. Uit een enquête , die afgelopen zomer gepresenteerd is, bleek dat veel medewerkers zich zorgen maken over het ontbreken van de menselijke maat bij Achmea. Wij gaan daarover gezamenlijk in gesprek. Als gevolg daarvan kunnen wij ook jouw collega’s gedurende een maand van de vakbond een jaar lang gratis lidmaatschap aanbieden. Tot een maximum van 100.000 euro zal Achmea dat vergoeden.
De tekst van het onderhandelingsresultaat vind je op intranet Achmea.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid