Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Terugkoppeling overleg 18 januari FloraHolland

Het periodiek overleg heeft altijd een volle agenda en iedere keer weer is het manoeuvreren met de tijd, ook deze keer weer.

Nieuwe Veilen
Tijdens het overleg zijn we bijgepraat over de ontwikkelingen en stand van zaken over het nieuwe veilen. Het was alweer even geleden dat we zijn bijgepraat. Inmiddels zijn er een aantal stappen gezet, maar is men nog niet zover dat er een duidelijk beeld is van welke consequenties dit heeft voor medewerkers. Vanzelfsprekend zijn dat punten waar je als medewerkers erg benieuwd naar bent. Op dit moment daar iets over zeggen kan men nog niet, maar wij de ontwikkelingen nauwgezet volgen en waar nodig onze positie claimen.

Organisatieontwikkelingen
In het najaar is aangekondigd dat er een reorganisatie aankomt die een verlies van 100 fte behelst. Woensdag is aangegeven dat de adviesaanvragen hiervoor begin februari naar de or wordt gestuurd en dat medewerkers op 16 februari worden geïnformeerd. Gisteren heeft Royal FloraHolland over dit tijdspad de medewerkers geïnformeerd. In het kader van de melding Wet Melding Collectief zullen wij half maart inhoudelijk worden bijgepraat over de personele gevolgen. Uiteraard zullen we jullie hierover een terugkoppeling geven.

Samenwerking vakbonden RFH
Vanuit CNV Vakmensen en FNV is de samenwerking op de agenda gezet. Dit omdat de komende periode met onderhandelingen over cao en later dit jaar over een sociaal plan in onze ogen samenwerking van groot belang is. Wij hadden de indruk dat we soms achter de feiten aanlopen, we een toenemend wantrouwen constateren, we niet betrokken worden op punten waarvan wij vinden dat we een zinvolle bijdrage aan de discussie kunnen leveren. Om te voorkomen dat dit bij onderhandelingen een rol gaat spelen, nu maar de vraag gesteld of bedrijf met ons wil samenwerken of heel cru “als noodzakelijk kwaad” ziet. De reactie was dat men zeker wil samenwerken, het belang van vakbonden wordt onderschreven en RFH wil ook zeker niet vakbonden buitensluiten. Goed om dit te hebben uitgesproken.

Medewerkersonderzoek
Daarna zijn we in sneltreinvaart door de resultaten van het medewerkersonderzoek geleid. Ook RFH zit dat betrokkenheid en bevlogenheid sterk is afgenomen. De medewerkers voelen zich onzeker over hun baan, met name door de ontwikkelingen die de strategie 2020 met zich meebrengt. Ook wij herkennen dit en hebben dit signaal al eerder afgegeven. Onze insteek blijft: ‘’de medewerkers bepalen het succes bij RFH”. RFH heeft aangegeven dat zij ervoor hebben gekozen om de resultaten van dit onderzoek op teamniveau te willen bespreken en samen te werken aan verbeteringen. In sommige teams zal dit gebeuren samen met een coach. Wij zullen dit ook nauwgezet volgen, omdat het voor jullie van groot belang is dat medewerkers een veilige en een prettige werksfeer kunnen werken.

Zoals al eerder gezegd, komen er dit jaar veel zaken aan de orde die belangrijk zijn voor de medewerkers van Royal FloraHolland. De komende jaren zullen nog veel onzekerheid met zich meebrengen en daarom is het dan ook van groot belang om lid te worden van een vakbond, want samen staan we sterker.

Het volgende periodiek overleg is gepland op woensdag 15 maart 2017.

Heb je nog vragen of opmerkingen ten aanzien van deze nieuwsbrief dan kan je vanzelfsprekend terecht bij mij.

Kitty Huntjes
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 47 82 68 77
E:  k.huntjens@cnvvakmensen.nl        


    

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid