Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

(Potentieel) boventallig bij Royal FloraHolland

Afgelopen week zijn er verschillende medewerkersbijeenkomsten geweest waarin duidelijkheid is gegeven over de consequenties van de onlangs ingediende adviesaanvragen.

Adviesaanvragen
Deze adviesaanvragen zijn de invulling van het verlies aan 100fte's zoals eind 2016 is aangekondigd. De aanvragen spitsen zich toe op Commercie, Coöperative affairs, Finance, HR, ICT, post repro en Secretariële functies. Daar waar geen sprake is van outsourcing, is in ieder geval helder dat het huidige sociaal plan van toepassing is. 

Maar wat als jij nou degene bent die "potentieel boventallig" is?

  • Wat gaat er gebeuren?
  • Wat moet je doen?
  • Waar kun je terecht met je vragen? 

Omdat nu nog niet bekend is wie het raakt, lijkt het mij goed om CNV-leden te informeren over de gang van zaken. Het is een algemeen verhaal, waarbij er altijd individuele vragen blijven. Deze vragen kun je vanzelfsprekend stellen. Onderaan deze info staan mijn contactgegevens. 

Wat gaat er gebeuren?
De adviesaanvragen zijn verstuurd naar de OR. Zij gaan deze bekijken, vragen stellen en uiteindelijk brengen zij een advies uit. Bij een positief advies kan werkgever overgaan tot de uitvoering. Dit houdt voor medewerkers in dat zij een gesprek zullen krijgen met hun leidinggevende waarin hen persoonlijk wordt verteld wat de consequenties zijn van het advies. Het kan dan betekenen dat je de "aanzeggingsbrief" krijgt. Hierin staat dat je boventallig bent als gevolg van de organisatiewijziging. 

Wat moet je doen?
In deze brief staat dan de gevolgen van de reorganisatie zoals einddatum dienstverband. Stel de vragen die je hebt zodat je duidelijk weet welke consequenties deze reorganisatie voor jou heeft.

Van belang is dat je alle informatie bewaart, de tekst van het sociaal plan vraagt, als je dat nog niet hebt en een verslag van gesprekken vraagt die plaatsvinden als dat niet aangeboden wordt. Een verslag heeft als voordeel dat je het kunt nalezen en thuis kunt bespreken. Je kunt, als je dat prettig vindt, altijd iemand uit je omgeving meenemen naar deze gesprekken. Twee horen meer dan één en het blijft een nare situatie als je je baan verliest. 

Nadat het gesprek heeft plaatsgevonden met de aanzeggingsbrief, kan het zijn dat er gesprekken plaatvinden over een passende functie. Wat een passende functie is, staat beschreven in het sociaal plan. Ook hier geldt, heb je vragen neem dan contact op.

Als je functie wordt verplaatst gelden er specifieke richtlijnen. Deze staan eveneens beschreven in het sociaal plan, maar kom je er niet uit of heb je vragen …....contact opnemen! 

Waar kun je terecht met je vragen?
Je kunt vanzelfsprekend ondersteuning krijgen in dit traject van CNV Vakmensen. Voor een heleboel vragen kun je bij mij (Kitty Huntjens) terecht, maar als het gaat om een juridische check op de aangeboden documenten (bijv. vaststellingsovereenkomst (vso)) kun je dit via cnvinfo@cnv.nl of tel. 030-75 11 007 laten doen.

Vanzelfsprekend kun je ook terecht bij je leidinggevende of bij HR van Royal FloraHolland. 

Voor vragen en of opmerkingen kun je zoals altijd bij mij terecht.

Kitty Huntjens
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 47 82 68 77
E: k.huntjens@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid