Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onzekere tijden bij Royal FloraHolland

Het periodiek overleg van 15 maart stond vooral in het teken van de reorganisatie en de Wet Melding Collectief Ontslag.

Bij monde van Steven van Schilgaarde hebben we een toelichting gekregen op het belang vanuit RFH voor deze reorganisatie. Directie heeft vastgesteld dat er steeds meer concurrentie ook op logistieke vlak zich aandient en dat Royal FloraHolland snel de veranderingen moet doorvoeren die belangrijk zijn om als belangrijke speler binnen de keten te blijven functioneren. Als belangrijkste argument ziet RFH het feit dat het huidige verdienmodel onder druk staat. Tegelijkertijd is het voor Royal FloraHolland van groot belang om de toegevoegde waarde in de keten voor kwekers en klanten te behouden. Kortom, Royal FloraHolland is van mening dat zij zichzelf opnieuw moet uitvinden en positioneren.

Kostenbesparing

Royal FloraHolland zal efficiënter, effectiever en goedkoper moeten werken en zal dus op alle vlakken moeten besparen om de 104 miljoen kostenbesparingen te realiseren. De grootste zorg voor FloraHolland is de snelheid van aanpassingsvermogen binnen de organisatie. Het is noodzakelijk dat op alle niveaus de plannen versneld ingevoerd worden. Hiervoor zullen ook de MT-lagen nader worden doorgelicht en waar nodig z.s.m. worden aangepast. Kortom, de komende jaren zal RFH een transitie-fase door moeten maken om de toekomst veilig te stellen.

Nauw contact met OR

Naast een aantal vragen die betrekking hebben op de adviesaanvragen en de reorganisatie zijn kort aan de orde geweest: pauzeregels, twijfel duurzaam inzetbaar (1% ziek) en werkdruk. Belangrijk voor jullie om te weten is dat we nauw contact onderhouden met de OR over de adviesaanvragen en dat er een bijeenkomst is geweest voor medewerkers in het kader van WMCO. Op een later moment zullen we wederom een informatiebijeenkomst organiseren.

Pauzes

Er is sprake van een verschil bij het hanteren van spelregels met betrekking tot pauzes. Per vestiging maar ook per afdeling wordt hier verschillend mee om gegaan en dat levert veel vragen en onduidelijkheid op bij medewerkers. Hierover wordt op korte termijn verder gesproken. Hetzelfde geldt voor verschil van inzicht tussen RFH en bonden over het begrip twijfel duurzaam inzetbaar. Over beide punten volgt nog verder overleg.

Werkdruk

Steeds duidelijker wordt het medewerkers de werkdruk zien toenemen door het (veranderde) aanbod van werk, maar ook door het gebrek aan personeel. Er worden al geruime tijd geen nieuwe medewerkers aangenomen en veel werk wordt gedaan door uitzendkrachten. De uitzendkrachten hebben geen zekerheid over hun werkuren, geen vooruitzichten op een vaste baan bij Royal FloraHolland en werken in eerste instantie vanuit aanloopschaal. Op dit moment betekent dit, dat het verloop groot is en daarmee de druk wederom toeneemt. Het vervullen van de behoefte aan uitzendwerk wordt moeilijker. Waardoor stress, werkdruk, minder oog voor veiligheid en een beperking op de mogelijkheid tot nemen van verlof, toeneemt.

Roosters

Om duidelijkheid te krijgen over roosterproblematiek staan er twee bijeenkomsten gepland, en wel op 4 en 10 april.

Het feit dat we al eerder hebben aangegeven dat medewerkers het succes van Royal FloraHolland bepalen, is nogmaals benadrukt. 

Heb je nog vragen of opmerkingen ten aanzien van deze nieuwsbrief dan kun je vanzelfsprekend terecht bij de vakbondsbestuurders.

Bestuurder CNV Vakmensen
Kitty Huntjens               
k.huntjens@cnvvakmensen.nl
06 47 82 68 77

Bestuurder FNV
Jeroen Brandenburg
jeroen.brandenburg@fnv.nl 
06 51 25 73 84

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid