Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-voorstellen Plantion

Tijdens de ledenvergadering hebben we cao-voorstellen van CNV Vakmensen opgesteld. Inmiddels zijn deze voorstellen verstuurd aan de directeur. We onderhandelen hierover op 21 maart en 11 april.

De cao-voorstellen van CNV Vakmensen luiden: 

Looptijd
CNV Vakmensen stelt een looptijd voor van 1 jaar: van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020. Een langere looptijd is bespreekbaar bij voldoende resultaat. 

Loon
CNV Vakmensen stelt voor alle bruto maandsalarissen met 125 Euro te verhogen. Op deze manier leggen wij de nadruk op de onderkant van het loongebouw. Daarnaast stelt CNV Vakmensen voor om de jeugdschalen te schrappen. Gelijk werk hoort gelijk beloond te worden. 

Generatiepact
CNV Vakmensen stelt voor om medewerkers 5 jaar voor de AOW-leeftijd de mogelijkheid te geven om 80% te werken tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw. De vrijgekomen uren moeten dan bezet worden door nieuw aan te nemen vaste medewerkers. 

Vakbondscontributie
CNV Vakmensen stelt voor, dat Plantion de volledige vakbondscontributie vergoedt.  

Scholing
Graag zou CNV Vakmensen samen met Plantion de scholing, zoals Plantion Plus, willen evalueren. Daarnaast begrijpen wij, dat een deel van de (verplichte) scholing in vrije tijd gebeurt. CNV Vakmensen stelt voor dat alle scholing in werktijd gebeurt. CNV Vakmensen wil graag overleggen in hoeverre scholing voor werknemers vlak voor hun pensioen zinvol is. CNV Vakmensen stelt voor om de scholingsfaciliteiten, voor zover dat nog niet gebeurt, ook open staan voor uitzendkrachten.

Overwerk 
CNV Vakmensen stelt voor om de bloktijden na een maand uit te betalen.

WW-WGA reparatie
CNV Vakmensen stelt voor om onze afspraak om samen met Plantion het draagvlak te onderzoeken nu uit te voeren. Bij voldoende draagvlak stelt CNV Vakmensen voor om de WW-WGA te repareren. 

Functiewaardering
CNV Vakmensen hoort graag in hoeverre het functiewaarderingssysteem is onderhouden. Afhankelijk daarvan zal CNV Vakmensen voorstellen doen voor onderhoud. 

Uitzendkrachten
CNV Vakmensen stelt voor om de inlenersbeloning op te nemen in de cao. CNV Vakmensen stelt voor om de SNA-bepaling te schrappen. 

Tekstueel
CNV Vakmensen stelt voor om de afspraken over pensioenen van 28 november 2018 in de cao op te nemen. Verder stelt CNV Vakmensen voor om artikel 23 lid c aan te passen aan de wet (bevallingsverlof). 

Werkgeversbijdrage
CNV Vakmensen stelt voor om deze regeling te continueren. 

Tot zover de CNV-voorstellen. 

Roel van Riezen,
Bestuurder
M. 06 5160 2034
E. r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid