Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Veranderingen organisatie RFH groter dan verwacht

De wijzigingen zijn voor CNV Vakmensen een brug te ver. De start van de 3e onderhandelingsronde begon met een korte schets van de stand van zaken bij Royal FloraHolland. In het kort is aangegeven wat de hoofdlijnen van de medewerkers-bijeenkomsten waren en tot welke gevolgen dit leidt.

Er is maar één scenario, maar het bijbehorende tijdspad is moeilijk te geven.

Scenario
Op dit moment staat alles in het teken van de digitalisering en daaruit vloeit de robotisering/ automatisering bij Logistiek voort. Met de digitalisering wil RFH naar een andere organisatie, dit blijkt onder andere uit de veranderingen binnen ICT, nu BTO, waarbij er vooral sprake zal zijn van impact op de commerciële organisatie. RFH wil hiervoor functies wijzigen, waarbij er sprake zal zijn van andere inhoud en taken en zal er een andere invulling gegeven worden aan functies, waarbij dan weer sprake is van andere behoefte aan competenties.

Daarna in 2018 - een duidelijker tijdstip is nog niet te geven - wil RFH  starten met de voorbereiding van de robotisering/automatisering bij Logistiek. Hierbij moet je denken aan roosters, planning, wijziging functies en daarna zal op een locatie gestart worden met een test, waarna later de uitrol over het hele bedrijf volgt. Het doel is om dit binnen 3 jaar gerealiseerd te hebben.

De impact op het bedrijf is gigantisch. De strategie 2020 moet een besparing van 2/3 van de kosten opleveren en zoals werkgever stelt: personeelskosten zijn grootste deel van de kosten, dus de besparing zal vooral aan personeelszijde zijn. Negatief scenario: 2/3 van het huidige personeel verliest zijn baan. Hierdoor komt de rekening wel erg eenzijdig bij de medewerkers te liggen.

Belang cao/arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers
Juist nu is het van groot belang dat medewerkers worden gesteund in de behartiging van hun belangen. Dit geldt dan voor alle medewerkers binnen het bedrijf, door alle lagen zal het effect merkbaar zijn. Immers, niemand is zeker van het voortbestaan van functie en dienstverband. Inzet op baanbehoud en goede arbeidsvoorwaarden is nu van groot belang.

Er gaat veel gebeuren en hierop voorbereid zijn en gesteund worden is essentieel. Maar ook na een wijziging van organisatie willen medewerkers dat arbeidsvoorwaarden geborgd zijn.

Vanzelfsprekend willen ook wij dat de cao de arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers regelt en daarbij ook recht doet aan de diversiteit die er bij RFH is. Het is niet logisch dat er binnen het bedrijf concurrentie op arbeidsvoorwaarden binnen bepaalde afdelingen bestaat, omdat de een beter kan onderhandelen dan de ander. Dat is de reden waarom er een cao bestaat en alle suggesties om hier zaken in onder te brengen die horen bij deze diversiteit zijn welkom.

Reactie cao-voorstellen
Na deze duidelijke, maar toch ook daardoor enigszins schokkende mededeling, is er door RFH een reactie gegeven op de voorstellen van de bonden. Helaas moeten we met elkaar constateren dat er maar weinig steun is voor de voorstellen vanuit de bonden. Het voorstel voor aanpassing van reiskostenvergoeding op basis van snelste route kan alleen als dat kosten neutraal is. Hierdoor is verhoging naar €0,19 /km ook direct afgewezen. Meer zekerheid van uren is financieel en op basis van huidig werkaanbod volgens RFH niet mogelijk. De mogelijkheid tot meer contracten lijkt een optie, maar de invulling daarvan: aantal uren en zorg voor privé-werk balans is hierbij nog niet besproken. Dat RFH wil kijken naar het aanbieden van contracten, omdat het probleem van het binden en vinden van uitzendkrachten steeds meer tot problemen leidt. Wij hebben RFH gevraagd hoe dit dan concreet wordt ingevuld.

Ook op een aantal andere punten: ook voltijders in min-plusuren regeling, overwerk pas na 44 uur, jaarurenmodel breder uitzetten etcetera, hebben wij om concrete invulling/voorstellen gevraagd. Alleen de discussie voeren zonder te weten wat de impact is, heeft weinig zin.

Vanuit bonden is aangegeven dat wij tal van verslechteringen zien, maar weinig positieve aanpassingen in de cao. Daarnaast zien wij ook geen voorstellen vanuit RFH hoe men meer medewerkers bij de cao wil betrekken, terwijl dat wel een wens van werkgever is.

Samenwerking OR
Op 4 juli hebben we met de OR gesproken. Ook zij maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen en de impact die dit heeft op de medewerkers. De noodzaak van samenwerking is nogmaals onderstreept.

De noodzaak om vragen, opmerkingen of suggesties over deze onderhandelingen kenbaar te maken, is groot. De veranderingen die RFH wil realiseren zijn enorm en juist nu is het van groot belang dat de arbeidsvoorwaarden van jullie goed geregeld zijn. Dus heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief en/of op de cao-voorstellen van Royal FloraHolland mail mij dan.

Samen sterk voor goede arbeidsvoorwaarden.
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, juist op deze momenten is het belangrijk om lid te worden van een vakbond.
Royal FloraHolland is volop in beweging.

Kitty Huntjens
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 47 82 68 77
E: k.huntjens@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid