Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Veel punten besproken in periodiek overleg RFH

Op woensdag 2 mei hebben wij precies in de tijd die er voor stond, een groot aantal onderwerpen tijdens het periodiek met de directie van RFH besproken. Pensioen, overgang van TD naar CBRE, reorganisatie Commercie, cao-tekst, adv regeling, update klokaanvoer; onderwerpen die aan bod zijn gekomen.

Pensioen

Een belangrijk punt was de keuze voor de uitvoerder van de nieuwe pensioenregeling. Zowel werkgever als vakbonden zijn van mening dat gelet op de huidige situatie, de pensioenregeling het best kan worden ondergebracht bij pensioenfonds PGB. Op alle locaties wordt door de bonden de mogelijkheid geboden om hier vragen over te stellen en een toelichting te krijgen op de nieuwe pensioenregeling. Informatie over Naaldwijk en Aalsmeer hebben jullie ontvangen en voor Rijnsburg geldt dat de bijeenkomst 22 mei zal plaatsvinden, tijd en locatie volgt nog. De uitwerking, keuzeproces van de excedentenregeling loopt op schema. We hopen dat na de zomer alles duidelijk is en zal alle informatie worden gedeeld met jullie. RFH zal jullie dan informeren.

Over een aantal zaken zijn we bijgepraat.

 • Overname van de dienstverlening van CAAC en de medewerkers. Dit blijft een aparte BV en medewerkers behouden hun eigen arbeidsvoorwaarden. RFH vindt deze dienstverlening een toegevoegde waarde naast het huidige pakket van diensten.
 • Nabetaling ORT voor medewerkers Naaldwijk. Inmiddels is dit dossier opgelost, waarbij de nabetaling is gebaseerd op een referteperiode 2017 en 2018. Het hoogste ORT bedrag is door RHF uitbetaald. In juli is de eerste keer dat ORT over vakantie wordt uitbetaald en hierbij zal extra aandacht zijn voor de communicatie en houden we vinger aan de pols.
 • Parttime medewerkers in Naaldwijk kunnen geen gebruik maken van de ADV-regeling voor ouderen. Nu iedereen langer door moet werken heeft dit een impact die wij in 2014 niet hebben kunnen voorzien. RFH heeft een voorstel gedaan om hier mogelijk een oplossing voor te vinden.
 • Teksten cao zijn vastgesteld. We gaan er vanuit dat eind mei de complete cao tekst digitaal kan worden gepubliceerd.
 • Overgang medewerkers naar CBRE. Per 1 mei zijn de medewerkers TD in dienst getreden bij CBRE, dit zal zowel door RFH als door CNV en FNV worden gevolgd, zodat mogelijke problemen kunnen worden aangekaart.
 • Reorganisatie Commercie, het proces loopt, de belangstellingsregistratie is geweest en binnenkort wordt duidelijk welke medewerkers geplaats zijn. Voor accountmanagers is gekozen voor een uitvoeriger traject, waarbij de nadruk ligt op kennisoverdracht.
 • Er waren vragen over de inzet van Motorac. Het streven van RFH is om met minder leveranciers te gaan werken, dus zal er meer werk verricht worden door leveranciers waar nog wel zaken mee wordt gedaan. Er is geen sprake van outsourcing. Naar aanleiding van deze vraag is afgesproken dat er voor volgend overleg van 2 juli aan FM gevraagd wordt om ons bij te praten over de plannen van FM.
 • Het aantal karren loopt terug, en blijft achter op begroting. In Rijnsburg en Naaldwijk was de daling sneller dan verwacht. Er wordt gewerkt aan verbetering en in Rijnsburg is dit inmiddels voortvarend opgepakt, Naaldwijk volgt. Doordat de teruggang niet te stoppen is, is dit altijd weer een moment om na te denken en reden temeer om te werken aan ontwikkeling van nieuwe dienstverlening.
 • Tot slot gaan wij samen met RFH verkennen of we tot nieuwe ARBO afspraken kunnen komen. Uitgangspunt is het bevorderen van veilig en gezond waarbij de afspraken leesbaar en toegankelijk zijn.

  Vergeet ook de pensioenbijeenkomsten niet, 6 mei Naaldwijk, 8 mei Aalsmeer en 22 mei Rijnsburg.Voor meer informatie over de pensioenactie van 29 mei: www.cnvvakmensen.nl/pensioenactie

Voor vragen over deze nieuwbrief: k.huntjens@cnvvakmensen.nl of 06-47826877

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid