Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Uitslag Royal FloraHolland cao en pensioenregeling

Tijdens de goedbezochte bijeenkomsten hebben jullie uitleg en een toelichting gekregen op de afspraken over de cao en de nieuwe pensioenregeling.

Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van vragen en de leden van CNV Vakmensen en FNV hebben hun stem uit kunnen brengen over het bereikte resultaat.

Wij zijn blij te kunnen melden dat de medewerkers van RFH in meerderheid hebben ingestemd met beide afspraken. Vanzelfsprekend waren er kritische noten te kraken en zijn een aantal vragen onbeantwoord. Voorbeelden van vragen die niet beantwoord konden worden zijn de uitvoering van de 80-90-100 regeling en de vraag naar de uitwerking van de gewijzigde ORT-regeling.

Voor beide geldt dat er momenteel gezamenlijk gewerkt wordt aan het opstellen van uitvoeringsregels zodat voor iedereen duidelijk is wat de regeling inhoudt, aan welke voorwaarden je moet voldoen, waar je terecht kunt met vragen enz. Omdat het belangrijk is dat deze regelingen duidelijk en voor maar een uitleg vatbaar zijn, staat zorgvuldigheid voorop. Dit betekent dat voor medewerkers in Naaldwijk geldt dat, als er sprake is van een nabetaling deze hoogstwaarschijnlijk in maart zal plaatsvinden. De regelingen zullen bekend wordt gemaakt zodat iedereen op de hoogte is.

Inmiddels hebben wij ook de mededeling gekregen dat er een adviesaanvraag naar OR is gestuurd over “wijziging Hoofdstructuur”, wij hebben de adviesaanvraag ook ontvangen. Mocht er vanuit medewerkers behoefte zijn aan een gesprek over “wat nu, wat betekent dit voor mij” met vakbonden, stuur een e-mail en we gaan een afspraak inplannen.

Reparatie 3e WW-jaar & WW-opbouw per 1 januari 2019 van start
Via deze nieuwsbrief willen wij jullie informeren dat de reparatie 3e WW-jaar van start gegaan is conform de afspraken uit het Sociaal Akkoord 2013. Deze afspraken zijn ook vastgelegd in de cao RFH van 1 juli 2015 t/m 30 juni 2017. RFH gaat de werknemerspremie voor 2019 van 0,3% van het brutosalaris vanaf 1 januari 2019 inhouden. RFH zal vervolgens deze premies overmaken aan de stichting PAWW. Voor meer informatie verwijzen wij jullie naar de website: https://www.spaww.nl/ of kijk op intranet van RFH.

Mocht je vragen hebben of informatie willen, neem dan contact op met Kitty Huntjens via de onderstaande gegevens.

Kitty Huntjens
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 47 82 68 77
E: k.huntjens@cnvvakmensen.nl                       

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid