Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Uitkomst directieoverleg 7 oktober: communicatie video RFH en proces

Afgelopen woensdag hebben CNV Vakmensen en FNV Agrarisch groen overleg gehad met de directie van RFH. Dit naar aanleiding van het filmpje van de directie van RFH over het uitbetalen van de loonsverhoging per 1 oktober. De noodzaak van dit gesprek was het delen van ons ongenoegen over de wijze waarop RFH zonder vakbonden heeft gecommuniceerd. Hierdoor is er onnodig onduidelijkheid ontstaan over het wel of niet betalen met terugwerkende kracht van de cao verhoging en periodieke verhoging. Daarnaast hebben we onze feedback gegeven over de communicatie(het filmpje) vanuit de directie van RFH. Het gesprek hebben wij als positief en constructief ervaren met als gevolg dat we ondanks onze verschillende standpunten een gezamenlijke bericht hebben opgesteld. Deze is als bijlage toegevoegd aan deze nieuwsbrief.

Directie filmpje RFH inzake uitbetalen loonsverhoging
Vanuit de werkvloer hebben wij veel reacties gehad op het gedeelde filmpje van de directie. Deze reacties hebben wij gebundeld en gedeeld met RFH in de vorm van feedback. Het belangrijkste punt is, dat wij een gemiste kans voor de directie zagen. Ondanks onze meningsverschillen was dit een moment om gezamenlijk te communiceren.

Ook hebben we elkaar uitgebreid gesproken over het wel of niet betalen van de verhogingen met terugwerkende kracht. Wij hebben RFH nogmaals gevraagd naar de argumenten en onderbouwing om de loonsverhoging niet met terugwerkende kracht uit te betalen. RFH verwijst dan naar de teleurstelling in de film, namelijk: “Wij zijn teleurgesteld dat de vakbonden niet willen praten”. Wij hebben aangegeven dat de deur voor een gesprek altijd open staat, maar dat op dit punt de vakbonden geen mandaat hebben om de nieuwe cao onderhandelingen te starten. Wij hebben RFH nogmaals geattendeerd op de afspraken uit het addendum van afgelopen mei. Indien de financiële situatie extreem verslechterd dat wij altijd bereid zijn om de situatie te beoordelen en met elkaar in gesprek te gaan over eventuele aanvullende maatregelen. Op basis van deze gegeven feedback heeft RFH voorgesteld om alsnog gezamenlijk te communiceren over het onderdeel “terugwerkende kracht”. Deze is toegevoegd in de bijlage

Jouw huishoudboekje
Wij begrijpen dat RFH in een uitdagend en turbulent jaar terecht is gekomen en dat zij er alles aan willen doen om hun huishoudboekje op orde te houden. Alleen is het ook belangrijk om dit niet ten koste te laten gaan van het huishoudboekje van de medewerkers. Het komend jaar zien wij behoorlijke kostenstijgingen tegemoet, waaronder: huurverhogingen, stijgende zorgverzekering premies, gas/ elektra, boodschappen, hogere pensioenkosten, etc. Met de afgesproken loonsverhogingen hebben we in de vorige onderhandelingen goed vooruit gekeken en een goede basis gelegd voor de toekomst. Samen met de snel ingelopen achterstanden die door RFH waren voorspeld, is nu steeds duidelijker geworden dat de vakbonden een verstandig besluit hebben genomen.

Heb je vragen of opmerkingen dan kan je ons bereiken via de onderstaande contactgegevens of heb je vragen omtrent het coronavirus & werk dan kan je meer informatie vinden via de onderstaande links:

Meer informatie
Je kunt ons bereiken via onderstaande contactgegevens of sluit je aan via onze website:  https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden. Heb je vragen over corona en werk? Kijk op cnvvakmensen.nl/coronavirus .


Souleiman Amallah                                                   
Bestuurder CNV Vakmensen                                   
s.amallah@cnvvakmensen.nl                                 
06-20522211  
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid