Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Twee vliegen in één klap, sociaal plan en cao!

Vakbonden en Royal FloraHolland hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuw sociaal plan en over de cao.

Wil jij meer weten over de inhoud van beiden? Kom naar de bijeenkomsten die wij op de verschillende locaties organiseren.

Op woensdag 20 december hebben wij samen met Royal FloraHolland een onderhandelings- resultaat bereikt over een nieuw sociaal plan. Wij kunnen vaststellen dat beide partijen concessies hebben gedaan en er uiteindelijk een goed sociaal plan is met een looptijd van        4 jaar. Aansluitend hebben we doorgepraat over de cao en ook hier hebben we een resultaat bereikt.

Kort de inhoud van het sociaal plan
In het sociaal plan komen het voorbereid zijn op de toekomst, het mogelijk verliezen van je baan en een financiële vergoeding bij daadwerkelijk ontslag bij elkaar.
Handhaving van het sociaal plan dat tot 1 oktober 2017 van toepassing was, was niet mogelijk. De afbouw zoals die door RFH is voorgesteld was voor bonden niet aanvaardbaar. Uiteindelijk ligt er een resultaat.
Trapsgewijs wordt de vergoeding bij ontslag afgebouwd naar de RFH transitievergoeding. Deze vergoeding is bepaald op 1,6x de wettelijke transitievergoeding.

Vanaf 1 januari 2019 tot en met 1 oktober 2021 is het bedrag dat een medewerker ontvangt als gevolg van uitdiensttreding vanwege boventalligheid nooit lager dan 75% van de beëindigingsvergoeding (op basis van het aantal dienstjaren en de leeftijd op 1 april 2018).

Daarnaast hebben we andere kwalitatieve afspraken kunnen maken over scholingskosten, outplacement, juridische bijstand etc. Daarbij zijn we ook een suppletie-regeling overeengekomen, waarbij medewerkers die zelf vertrekken over een periode van maximaal 18 maanden een suppletievergoeding krijgen van maximaal 20% van hun huidige brutosalaris als zij een baan accepteren met een lager salaris.

Kortom, de onderhandelingsdelegatie van FNV en CNV Vakmensen is van mening dat er een goed resultaat op tafel ligt, waarbij er tot 1 oktober 2021 duidelijkheid is voor de medewerkers die in de toekomst door reorganisaties worden getroffen.

Inhoud cao
In de cao zijn geen grote veranderingen aangebracht. Naast de loonsverhoging zijn een viertal protocolafspraken gemaakt, waarover we met elkaar in het eerste kwartaal 2018 verder praten.
Gedurende de looptijd van de cao blijft de huidige status quo met betrekking tot de 10 minuten pauze (betaald of onbetaald) ongewijzigd.

Loon
Zoals jullie al gemerkt hebben is er in december een eenmalige uitkering van € 100,00 netto gegeven. Daarnaast worden de lonen (feitelijke lonen en de schaallonen) per 1 januari 2018 met 1,75% verhoogd.

In de bijlages vind je zowel het onderhandelingsresultaat van de cao als de tekst van het sociaal plan 2017-2021.
Verder tref je een stemformulier aan, zodat je kan stemmen over het onderhandelingsresultaat van de cao èn de tekst van het sociaal plan. Graag uiterlijk 30 januari stemmen. Je kan het formulier digitaal invullen, opsturen of op één van de bijeenkomsten inleveren.

Wij gaan er vanuit dat jullie vragen hebben. Deze horen wij graag en vanzelfsprekend willen wij een toelichting geven op beide resultaten.
Kom naar de bijeenkomsten die georganiseerd worden.

LET OP, alle bijeenkomsten vinden plaats aansluitend op het proces!!!
De tijden zijn dan ook bedoeld als richttijden

Locatie Aalsmeer  dinsdag 16 januari     11:00 uur kantine EF
Locatie Aalsmeer  dinsdag 16 januari     19:30 uur kantine Potplanten tribune G
Locatie Naaldwijk  dinsdag 23 januari     11:00 uur kantine Potplanten
Locatie Naaldwijk  dinsdag 23 januari     14:00 uur K08.06 (Goudknopje)
Locatie Naaldwijk  dinsdag 23 januari     19:00 uur kantine Potplanten (optie)
Locatie Eelde        donderdag 25 januari  9:30 uur zaal Iris
Locatie Rijnsburg  dinsdag 30 januari    10:30 uur Floratine

Wil jij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Wil jij goede arbeidsvoorwaarden behouden? Wil jij hier niet alleen over meepraten maar ook over meestemmen? Wil jij ondersteuning bij eventuele reorganisatie en met je vragen terecht kunnen bij deskundigen?
Lid worden van de vakbond kan de oplossing zijn.
Zeker bij een bedrijf dat volop in beweging is zoals Royal FloraHolland.

Voor vragen kun je terecht bij Kitty Huntjens: per mail k.huntjens@cnvvakmensen.nl of telefonisch 06 47 82 68 77.
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid